Żandarmi z Wydziału Działań Specjalnych ćwiczyli na poligonie w Wędrzynie prowadzanie akcji bezpośrednich, czyli przeszukania, zatrzymania i rozwiązywania sytuacji o charakterze zakładniczym. Szkolenie odbywało się na terenie ośrodka zurbanizowanego maksymalnie zbliżone do sytuacji realnej.

Wydział Działań Specjalnych jest częścią Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. Jego głównym zadaniem jest przeciwdziałanie terroryzmowi.

Zwalczanie terroryzmu przez prowadzenie operacji, które – w myśl Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r o działaniach antyterrorystycznych – obejmują działania wobec sprawców, osób przygotowujących przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub pomagających w ich dokonaniu, prowadzone w celu wyeliminowania bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia lub wolności osób lub mienia z wykorzystaniem specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania.

Kto może zostać żandarmem Wydziału Działań Specjalnych? Najlepiej, aby kandydaci mieli od 26 do 30 lat i mogli sprostać wysokim wymaganiom psychofizycznym. Żołnierze OS ŻW muszą szybko podejmować decyzje w sytuacjach krytycznych. Jak mówi jeden z żołnierzy, każdy operator OS ŻW musi umieć przewartościować życie zakładnika nad własne. Fot. Michał Niwicz/Polska Zbrojna

Oddział Specjalny Żandarmerii na poligonie

13 kwietnia 2017 roku na Strzelnicy Czołgowej i Wozów Bojowych Wierzbiny Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Orzyszu, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda uczestniczył w powitaniu Batalionowej Grupy Bojowej NATO (BG POL). W wydarzeniu udział wziął także minister obrony narodowej Antoni Macierewicz, Naczelny Dowódca Sił NATO w Europie gen. Curtis Scaparrotti oraz ambasadorowie i wojskowi przedstawiciele państw, których wojska wchodzą w skład Batalionowej Grupy Bojowej.

Powitanie Batalionowej Grupy Bojowej NATO w Polsce

Szkolenie poligonowe pododdziałów 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych odbyło się w Orzyszu od 16 do 27 stycznia 2017 roku. W szkoleniu udział wzięło blisko 900 żołnierzy głównie z 2 batalionu zmechanizowanego.

2 batalion zmechanizowany znajdujący się obecnie w okresie szkolenia w środowisku połączonych broni i innych rodzajów wojsk realizował głównie zajęcia z taktyki i szkolenia ogniowego na takich obiektach szkoleniowych jak Bojowa Strzelnica Piechoty Bemowo Piskie i Gaudynek oraz na Pasie Taktycznym Wierzbiny, zaś szkolenie taktyczne między innymi na Ośrodku Ćwiczeń Klusy i Wyręby.

Styczniowy poligon dał żołnierzom możliwość sprawdzenia się i doskonalenia posiadanych umiejętności w trudnych zimowych warunkach. Fot. Michał Wajnchold.

Żołnierze 2 batalionu zmechanizowanego 15GBZ w czasie zajęć z taktyki - kompania w obronie.

Spadochroniarze z 6 Brygady Powietrznodesantowej przez tydzień (13-17.03.2017 r.) na poligonie w Wędrzynie potwierdzali swoją gotowość do realizacji zadań w ramach XXXVI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Kosovo Forces (PKW KFOR).

Plan ćwiczenia „Prisztina 17/I” zawierał szereg zadań taktycznych mających na celu sprawdzenie ich realizacji przez poszczególne komórki kontyngentu i kompanię manewrową.

Certyfikacji poddany został cały kontyngent, którego trzon stanowią żołnierze 6 batalionu powietrznodesantowego z Gliwic. Wraz z nimi szkolili się żołnierze z: 9 pułku rozpoznawczego z Lidzbarka Warmińskiego, 1 Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych z Kielc, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego oraz Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy.

Przeszukanie

9 marca br. żołnierze 1 kompanii szkolnej CSŁiI pokonali tor napalmowy podczas zajęć z OPBMR, które odbyły się na terenie Garnizonowego Ośrodka Szkolenia 4 Brodnickiego Pułku Chemicznego.

Łukasz Grzella