Żołnierze z 15. Batalionu Ułanów Poznańskich z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, przez ostatnie dni intensywnie szkolili się na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu. Żołnierze odbyli strzelania z każdego etatowego środka ogniowego. Równocześnie strzelcy wyborowi wykorzystując wielkokalibrowy karabin wyborowy Tor oraz karabin wyborowy Sako wykonywali strzelania do celów na różnych odległościach do ponad 1000m.

W 15. Giżyckiej Brygadzie Zmechanizowanej odbyła się I edycja podstawowego kursu działań taktycznych pk. #SPARTAN. Zasadniczym celem kursu było wyrobienie nawyków bezpiecznego posługiwania się bronią podczas dynamicznych sytuacji taktycznych w zróżnicowany terenie.

Skomplikowane zadania taktyczne realizowane przez pododdziały zmotoryzowane, pancerne, przeciwlotnicze, artylerii, a także załogi myśliwców i śmigłowców potwierdzają bardzo dobre współdziałanie jakie wypracowali żołnierze w trakcie międzynarodowego ćwiczenia pod kryptonimem #ANAKONDA18.

Przemieszczenie na dużą odległość z pokonaniem przeszkody wodnej, zwalczanie desantów przeciwnika, czy kierowanie ogniem, to tylko część wyzwań stojących przed ćwiczącymi pododdziałami Czarnej Dywizji. Rusza ćwiczenie taktyczne z wojskami pod kryptonimem Borsuk-18.

Na najwyższym miejscu uplasowała się klasa mundurowa z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie. Dwa kolejne miejsca przypadły młodzieży z Zespołu Szkół w Górowie Iławeckim z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Zespołu Szkół nr 2 im. Sybiraków w Nowym Sączu.

Przez sześć dni, ponad pół tysiąca młodych ludzi uczących się w 16 klasach mundurowych i reprezentujących wszystkie województwa konkurowało o miano najlepszej klasy mundurowej o profilu wojskowym w Polsce.

W czasie rywalizacji uczniowie musieli wykazać się wiedzą o historii i współczesności wojsk pancernych, ale również umiejętnościami podczas manewrów sportowo – obronnych i szkolenia ogniowego oraz konkursu musztry i piosenki marszowej. Brali również udział w marszobiegu, który rozgrywał się na dystansie 8 km. Musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami m.in.: pomocy i ewakuacji rannych, strzelania, rzutu granatem, ale również siłą podczas przepychania pojazdu i przenoszenia skrzynek z amunicją.

W zlocie, którego gospodarzem była 11. Lubuska Dywizja Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego wzięło udział szesnaście trzydziestoosobowych drużyn wyłonionych w drodze eliminacji wojewódzkich, przeprowadzonych przez wojewódzkie sztaby wojskowe w porozumieniu z kuratoriami oświaty danego województwa oraz 32 nauczycieli i opiekunów klas mundurowych.