W dniach 3-5 grudnia br. 1 Pomorska Brygada Logistyczna realizowała zajęcia taktyczno-logistyczne dla elementów wydzielanych do VIII zmiany PKW Irak.

Na bazie zajęć zrealizowano ocenę poziomu wyszkolenia formowanego i szkolonego przez 3 Batalion Logistyczny Narodowego Elementu Wsparcia oraz obsady elementów przygotowanych przez Centrum Szkolenia Logistyki w Grudziądzu - Mobilnego Zespołu Treningowego, Zespołu Dowodzenia i Zespołu Wsparcia.

Jednocześnie, w celu zweryfikowania poziomu przygotowania do realizacji działań w rejonie misji Zespół kontrolerów Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych pod kierownictwem podpułkownika Piotra Rogalskiego szczegółowo sprawdził dokumentację, wyposażenie i praktyczne umiejętności żołnierzy.
Kolejnym etapem będzie certyfikacja narodowa całości sił kontyngentu wojskowego.

Fot. st. szer. Anna Wolska

Zawiszacy z batalionu czołgów doskonalili swoje umiejętności w czasie zajęć zintegrowanych na obiektach Ośrodek Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz. Razem ze Krechowiakami szkolili się żołnierze z 4 kompanii zmechanizowanej 1bzSM. W trakcie zajęć doskonalono umiejętności w zakresie współdziałania oraz szyki plutonów i kompanii w dzień i warunkach ograniczonej widoczności.

Fot. st. szer. Dawid Sofiński.

Na ostatnich zajęciach było „gorąco”. Wszystko za sprawą wszechobecnego ognia i kłębiącego się, dymu, który ograniczał widoczność podczas pokonywania toru składającego się z szeregu przeszkód. Przy każdej z nich, w specjalnie przeznaczonych do tego celu rynnach i wgłębieniach podpalono napalm.

To środek zapalający, który składa się ze specjalnego proszku, substancji zagęszczającej oraz benzyny. Potrafi palić się dłużej niż sama benzyna a podczas podpalenia może osiągnąć nawet kilkaset stopni Celcjusza. Biorąc pod uwagę pełne oporządzenie, broń oraz założoną maskę przeciwgazową nie było to łatwe zadanie.

Fot. st. szer. Damian Kalinowski / 1PBLog

Dosłownie godzinami potrafią bez ruchu czekać na oddanie tego jednego, ale niezwykle istotnego strzału. Ze swymi obserwatorami rozumieją się "bez słów", ponieważ od ich współpracy może zależeć powodzenie całego zadania. Wielokrotnie działają na tyłach przeciwnika i w oddali od własnych wojsk, aby szybko zneutralizować bardzo ważny cel i równie szybko oddalić się niepostrzeżenie - tak działa strzelecka elita, czyli strzelcy wyborowi.

kpt. Błażej Łukaszewski, szer. Piotr Pytel

Lampart-19 to doskonały czas na sprawdzenie umiejętności dowódców w zakresie skutecznego dowodzenia, rozwiązywania problemów taktycznych oraz sprawnego podejmowania decyzji i wydawania rozkazów.

Żołnierze 1. Warszawskiej Brygady Pancernej rozpoczęli szkolenie na poligonie już na początku listopada. Ich działania zarówno podczas szkolenia jak i w ćwiczeniu Lampart-19 wspierają żołnierze innych pododdziałów brygady i nie tylko, w tym: kompanii saperów, kompanii rozpoznawczej czy żołnierze batalionu dowodzenia, batalionu logistycznego i przeciwlotnicy.

Fot. Bartosz Bera