Afgańskie przygotowania
Kategoria: wojska lądowe

W lutym żołnierze zgrupowań bojowych przyszłej XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie zdawali najważniejszy egzamin – ćwiczenie certyfikujące pod kryptonimem PANTERA-12.

Na poligonach w Żaganiu i Wędrzynie przez kilka tygodni trwało intensywne szkolenie żołnierzy wyjeżdżających na letnią zmianę do Afganistanu. Fot. st. szer. Mariusz Bieniek/6BPD
Ćwiczenie odzwierciedlało sytuacje, z jakimi polscy żołnierze mogą się zetknąć w Afganistanie. Fot. st. szer. Mariusz Bieniek/6BPD
Plan ćwiczenia zakładał organizację patroli w strefach odpowiedzialności, prowadzenie operacji bojowych przeciwko rebeliantom, jak również przemieszczanie się w konwojach. Fot. st. szer. Mariusz Bieniek/6BPD
Scenariusz ćwiczenia przewidywał także bardzo aktywne działanie talibów tak, aby można było sprawdzić wszystkie procedury również te najbardziej trudne i złożone. Fot. st. szer. Mariusz Bieniek/6BPD
W czasie działania żołnierze musieli stawić czoła zasadzkom, minom pułapkom czy też atakom na bazy. Fot. st. szer. Mariusz Bieniek/6BPD
W czasie działania niezbędne były umiejętność udzielania pierwszej pomocy przed medycznej, wezwania wsparcia śmigłowców i samolotów czy wezwania i koordynacji ognia artylerii. Fot. st. szer. Mariusz Bieniek/6BPD
W czasie specjalnie zorganizowanych epizodów dowódcy uczestniczyli w spotkaniach z „lokalną starszyzną”, gdzie musieli wykazać się umiejętnościami negocjacji. Fot. st. szer. Mariusz Bieniek/6BPD
Ćwiczenie PANTERA-12 było ostatnim sprawdzianem w polu dla żołnierzy przed wyjazdem do Afganistanu. Fot. st. szer. Mariusz Bieniek/6BPD
Certyfikacja dowództwa i sztabu Polskich Sił Zadaniowych odbędzie się podczas ćwiczenia pod kryptonimem BAGRAM XI organizowanego w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach w dniach 9 – 15 marca 2012 r. Fot. st. szer. Mariusz Bieniek/6BPD
Głównym trzonem XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie będzie 6 Brygada Powietrznodesantowa z Krakowa, Gliwic i Bielsko-Białej, dowodzona przez generała brygady Bogdana Tworkowskiego, który będzie również dowodził Polskimi Siłami Zadaniowymi podczas tej letniej zmiany. Fot. st. szer. Mariusz Bieniek/6BPD