#ANAKONDA14: Utrzymanie panowania na morzu
Kategoria: marynarka wojenna

Głównym zadaniem sił morskich podczas konfliktu lub kryzysu jest utrzymanie panowania na morzu, a tym samym niedopuszczenie do blokady morskiej państwa. Takie też zadanie wykonują okręty Marynarki Wojennej w ćwiczeniu "Anakonda 14". Osłona szlaków żeglugowych, zabezpieczenie własnego i sojuszniczego transportu morskiego, zwalczanie okrętów i jednostek zaopatrzenia przeciwnika - wszystkie te działania muszą być podjęte, aby zapewnić sobie panowanie na morzu. Charakter zadań i ich różnorodność wymaga zaangażowania do działań morskich różnych klas okrętów, które wzajemnie
będą się uzupełniały. Każda jednostka pływająca Marynarki Wojennej może wykonywać tylko te zadania, do których została przeznaczona.
Dlatego też okręty działają w zespołach, mogąc tym samym kompleksowo prowadzić operację morską.

Fot. chor. mar. Piotr Leoniak/MW
Fot. chor. mar. Piotr Leoniak/MW
Fot. chor. mar. Piotr Leoniak/MW
Fot. chor. mar. Piotr Leoniak/MW
Fot. chor. mar. Piotr Leoniak/MW
Fot. chor. mar. Piotr Leoniak/MW
Fot. chor. mar. Piotr Leoniak/MW
Fot. chor. mar. Marcin Purman
Fot. chor. mar. Marcin Purman