Antyterroryści w akcji

Szturm bezpośredni na pojazdy komunikacji miejskiej, uwalnianie zakładników, ewakuacja rannych oraz zatrzymanie terrorystów – to główne elementy szkolenia kontrterrorystycznego Żandarmerii Wojskowej.

Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Warszawie z 25 na 26 kwietnia przeprowadził cykliczne szkolenie taktyczno-specjalne z wykorzystaniem elementów miejskiej infrastruktury transportu publicznego na terenie m.st. Warszawy. Założeniem do zajęć było przeprowadzenie kompleksowej operacji kontrterrorystycznej przez dwa niezależne zespoły zadaniowe.

Fot. S.Guzowska/KGŻW
Fot. S.Guzowska/KGŻW
Fot. S.Guzowska/KGŻW
Fot. S.Guzowska/KGŻW
Fot. S.Guzowska/KGŻW
Fot. S.Guzowska/KGŻW