Bezpieczny transport
Kategoria: marynarka wojenna

Na Bałtyku trwają ćwiczenia okrętów Marynarki Wojennej. Główne zadanie to zapewnienie bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych i osłona transportu morskiego. W ćwiczeniu bierze także udział fregata francuska FNS „De Grasse”.

W ćwiczeniu biorą udział okręty 3 Flotylli Okrętów sformowane w tzw. Okrętową Grupę Zadaniową, którą tworzą następujące jednostki: fregata rakietowa ORP „Gen. T. Kościuszko”, okręt ratowniczy ORP „Piast” i niszczyciel min ORP „Mewa”. Fot. Tomasz Grotnik/Magazyn Morze, statki i okręty
Do ćwiczeń polskich okrętów w środę, 20 czerwca, dołączyła francuska fregata typu Tourville FNS "De Grasse", która w ostatnich tygodniach współpracowała ze śmigłowcami polskiej MW w ramach ćwiczeń NATO na Morzu Północnym. Fot. bsmt Grzegorz Waletko/Zespół Reporterski MW
Główne zadanie dla ćwiczących sił to przede wszystkim osłona transportu morskiego przed atakami z powietrza. Obronę przeciwlotniczą prowadzą dwie fregaty - polska ORP „Gen. T. Kościuszko” i francuska FNS „De Grasse”. Zadanie obrony przeciwminowej realizuje natomiast załoga niszczyciela min ORP „Mewa”, a okręt ratowniczy ORP „Piast” koordynuje operacje ratownicze. Fot. Tomasz Grotnik/Magazyn Morze, statki i okręty
W ćwiczeniu udział bierze także śmigłowiec zwalczania okrętów podwodnych SH-2G, którego zadaniem jest symulowanie ataków z powietrza, prowadzenie operacji antyterrorystycznych, antypirackich i ratowania życia na morzu. Fot. Tomasz Grotnik/Magazyn Morze, statki i okręty
Osłona transportu morskiego to dzisiaj kluczowe zadanie każdej floty wojennej. Dziennie na Bałtyku przebywa od 2 do 3 tysięcy jednostek. Prowadzona jest wymiana handlowa, transfer surowców oraz ruch pasażerski. W polskich portach przeładowywanych jest średnio ok. 60 milionów ton ładunków rocznie. Fot. Tomasz Grotnik/Magazyn Morze, statki i okręty
Tylko jeden kontenerowiec jest w stanie dostarczyć jednorazowo już ponad 15 tysięcy kontenerów, a na jednym wycieczkowcu może być ponad 3 tysiące pasażerów. To tylko wybrane przykłady rosnącego znaczenia transportu morskiego. Fot. bsmt Grzegorz Waletko/Zespół Reporterski MW