Cenzurki dla drużyn
Kategoria: wojska lądowe

Teren wokół „Wzgórza Prezydenckiego” koło Świętoszowa był miejscem gdzie ponad 150 żołnierzy z kompanii odwodowej XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Afganistanie zostało poddanych sprawdzeniu swoich umiejętności. 8 i 9 stycznia br. certyfikowano najmniejsze organizmy funkcyjne w wojsku czyli drużyny. 10 Brygada Kawalerii Pancernej (10BKPanc) otrzymała zadanie przygotowania i utrzymywania w gotowości do użycia kompanii odwodowej XIII zmiany PKW Afganistan. Są to tzw. rezerwy dla głównych sił będących w Afganistanie, które pozostają na czas zmiany w kraju. Przeprowadzona certyfikacja drużyn była podsumowaniem pierwszego etapu szkolenia kompani, który rozpoczął się w zeszłym roku.
Sprawdzano na nim wiedzę teoretyczną żołnierzy, jak np. znajomość systemów meldunkowych czy też zasad użycia siły. Jak również poddano egzaminowi umiejętności praktyczne żołnierzy. I tak drużyny przechodzące poszczególne punkty były sprawdzane w działaniu w czasie strzelania sytuacyjnego, przygotowania tymczasowego posterunku kontrolnego, działania w zasadzce, czy też udzielania pierwszej pomocy medycznej.

Fot: chor. Rafał Mniedło/11LDKPanc.
Fot: chor. Rafał Mniedło/11LDKPanc.
Fot: chor. Rafał Mniedło/11LDKPanc.
Fot: chor. Rafał Mniedło/11LDKPanc.
Fot: chor. Rafał Mniedło/11LDKPanc.
Fot: chor. Rafał Mniedło/11LDKPanc.
Fot: chor. Rafał Mniedło/11LDKPanc.
Fot: chor. Rafał Mniedło/11LDKPanc.
Fot: chor. Rafał Mniedło/11LDKPanc.
Fot: chor. Rafał Mniedło/11LDKPanc.
Fot: chor. Rafał Mniedło/11LDKPanc.