Chemiczny sprawdzian w 17WBZ
Kategoria: wojska lądowe

W ubiegłym miesiącu, w oparciu o obiekty szkoleniowe na Drawsku Pomorskim, dowództwo i sztab 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej wzięło udział w szkoleniu pod kryptonimem „PLAMA”. Szkolenie miało na celu sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu działań związanych z obroną przed bronią masowego rażenia.

Fot. szer. Patryk Szymaniec
Fot. szer. Patryk Szymaniec
Fot. szer. Patryk Szymaniec
Fot. szer. Patryk Szymaniec
Fot. szer. Patryk Szymaniec
Fot. szer. Patryk Szymaniec
Fot. szer. Patryk Szymaniec
Fot. szer. Patryk Szymaniec
Fot. szer. Patryk Szymaniec
Fot. szer. Patryk Szymaniec
Fot. szer. Patryk Szymaniec
Fot. szer. Patryk Szymaniec
Fot. szer. Patryk Szymaniec
Fot. szer. Patryk Szymaniec