Ćwiczenie „Black Bear’11”

W 2011 roku na słowackim poligonie Lest odbyło się ćwiczenie taktyczne z wojskami Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej NATO (NATO MNMPBAT) pk. „Black Bear ’11”.

W ćwiczeniu uczestniczyło około 400 żołnierzy z czterech państw – Słowacji, Czech, Chorwacji i Polski. Fot. ppłk Marcin Wiącek/Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej. Fot. ppłk M. Wiącek/Żandarmeria Wojskowa
Głównym celem ćwiczenia było sprawdzenie funkcjonowania dowództwa i sztabu Batalionu oraz przygotowanie jednostki do certyfikacji zgodnie z sojuszniczymi standardami. Fot. ppłk M. Wiącek/Żandarmeria Wojskowa
Scenariusz ćwiczenia zakładał rozmieszczenie Batalionu w strefie działań NATO-wskiego Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód w ramach misji stabilizacyjnej w ogarniętym wewnętrznym konfliktem fikcyjnym państwie Auriga. Fot. ppłk M. Wiącek/Żandarmeria Wojskowa
Zgodnie z założeniami Wielonarodowy Batalion Policji Wojskowej NATO realizował w powierzonej strefie odpowiedzialności zadania z zakresu wsparcia policyjnego realizowanej operacji, uzupełniając stacjonującą w rejonie brygadę. Fot. ppłk M. Wiącek/Żandarmeria Wojskowa
Scenariusz zakładał także konieczność ścisłego współdziałania Batalionu z lokalnymi siłami bezpieczeństwa w zakresie doradztwa, szkolenia, oraz – w sytuacjach tego wymagających – wsparcia wykonywanych zadań. Fot. ppłk M. Wiącek/Żandarmeria Wojskowa
Żołnierze Batalionu potwierdzili swój wysoki poziom wyszkolenia i umiejętności w zakresie realizowania takich działań jak: organizowanie posterunków kontrolno-blokadowych, konwojowanie transportów w szczególnie zagrożonych rejonach, działanie w zasadzce, zatrzymywanie terrorystów czy odbijanie zakładników. Fot. ppłk M. Wiącek/Żandarmeria Wojskowa
Na poligonie Lest przećwiczono różne warianty szturmu na budynki – w tym ze śmigłowca – i walkę w pomieszczeniach. Fot. ppłk M. Wiącek/Żandarmeria Wojskowa
Doskonalono realizację czynności ochronnych ważnych osób i obiektów szczególnego przeznaczenia. Fot. ppłk M. Wiącek/Żandarmeria Wojskowa
Dużym wyzwaniem było zapewnienie bezpieczeństwa podczas założonych w scenariuszu ćwiczenia wyborów lokalnych władz. Ponadto sprawdzano procedury i doskonalono współdziałanie pododdziałów ze wszystkich czterech państw w sytuacjach wymagających zapanowania nad stwarzającym zagrożenie tłumem i groźbą zamieszek. Fot. ppłk M. Wiącek/Żandarmeria Wojskowa
Podczas ćwiczenia doskonalono także procedury ewakuacji medycznej z wykorzystaniem śmigłowców oraz wzywania wsparcia powietrznego. Fot. ppłk M. Wiącek/Żandarmeria Wojskowa
Realizowane na Słowacji ćwiczenie taktyczne z wojskami było czwartym z kolei, zamykającym cykl szkoleniowy MNMPBAT pk. „Black Bear”. Pierwsze ćwiczenie miało miejsce w Polsce w 2008 roku, a kolejne odbywały się w Czechach i w Chorwacji. Fot. ppłk M. Wiącek/Żandarmeria Wojskowa
Cykl ćwiczeń umożliwił opanowanie procedur dotyczących organizowania i planowania działań, w tym przemieszczenia i dyslokacji sił i środków poza granicami RP z wykorzystaniem transportu kołowego i powietrznego. Fot. ppłk M. Wiącek/Żandarmeria Wojskowa
Kolejnym etapem będzie planowane na wrzesień 2012 ćwiczenie inaugurujące cykl szkoleniowy pk. „Sharp Lynx”. Będzie to jednocześnie ćwiczenie certyfikujące NATO MNMPBAT i zwieńczające proces afiliacji Batalionu do Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód. Fot. ppłk M. Wiącek/Żandarmeria Wojskowa
Po osiągnięciu zamierzonych celów i afiliacji do Korpusu Północ-Wschód zakłada się realne użycie MNMPBAT w całości lub wydzielonych jego sił w operacji NATO w zależności od wymagań i potrzeb operacyjnych. Fot. ppłk M. Wiącek/Żandarmeria Wojskowa
NATO MNMPBAT jest inicjatywą podjętą przez Polskę, Chorwację, Czechy i Słowację w celu realizacji międzynarodowych zobowiązań wynikających z Praskich Porozumień na rzecz zdolności obronnych w obszarze policji wojskowej. Fot. ppłk M. Wiącek/Żandarmeria Wojskowa
Polska jest w tym przedsięwzięciu krajem wiodącym i od momentu powstania Batalionu w 2007 roku największe siły do składu tej jednostki wydziela Żandarmeria Wojskowa. W bieżącym roku, po raz pierwszy, pododdziały do Wielonarodowego Batalionu Policji Wojskowej NATO wydzielone zostały z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego. Fot. ppłk M. Wiącek/Żandarmeria Wojskowa