Doba walki na żagańskich bezdrożach
Kategoria: wojska lądowe

Przetrwanie, patrolowanie, odpieranie ataków przeciwnika, działanie w ramach sił szybkiego reagowania czy ochrona wojsk to tylko niektóre zagadnienia z jakimi musieli się zmierzyć żołnierze batalionu manewrowego Weimarskiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej podczas dobowych zajęć taktycznych, które odbyły się na żagańskim poligonie 14 i 15 maja 2012 roku.

2 kompania manewrowa wykonywała zadania w tzw. „Campie”, czyli niewielkim obiekcie szkoleniowym odwzorowującym bazę w jakiej zazwyczaj stacjonują wojska ekspedycyjne. Fot. mjr Sz. Głuszczak/11 Dywizja Kawalerii Pancernej
Plutony rotacyjnie patrolowały rejon odpowiedzialności. Głównym zagadnieniem dla kompani było sprawdzenie znajomości procedur oraz reakcji na wypadek ataku na patrol sił koalicji. Fot. mjr Sz. Głuszczak/11 Dywizja Kawalerii Pancernej
Kolumna transporterów Rosomak udawała się na patrol po bezdrożach żagańskiego poligonu. Z kolei grupa pozoracji miała za zadanie przygotować zasadzkę. Kiedy pluton dostawał się pod ogień przeciwnika reagować musieli wszyscy. Fot. mjr Sz. Głuszczak/11 Dywizja Kawalerii Pancernej
Pluton rozpoznawczy z kolei miał za zadanie wykonać bazę wypadową i w nocy zorganizować zasadzkę. Kto miał być ich celem? Oczywiście jeden z pododdziałów zmotoryzowanych. Fot. mjr Sz. Głuszczak/11 Dywizja Kawalerii Pancernej
4 kompania manewrowa także prowadziła dobowe ćwiczenia taktyczne. Fot. mjr Sz. Głuszczak/11 Dywizja Kawalerii Pancernej
Wykonywali przede wszystkim zadania w ramach szeroko pojętej ochrony wojsk czyli Force Protection. Fot. mjr Sz. Głuszczak/11 Dywizja Kawalerii Pancernej
Jednymi z ostatnich epizodów szkolenia poligonowego pododdziałów „Czarnej Dywizji” z 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej przygotowującej się w Żaganiu do dyżuru Weimarskiej Grupy Bojowej Unii Europejskiej będzie strzelanie specjalne amunicją bojową w terenie zabudowanym przez plutony zmotoryzowane, które odbędzie się dziś oraz w czwartek. Fot. mjr Sz. Głuszczak/11 Dywizja Kawalerii Pancernej
W sobotę rozpocznie się ocena batalionu wg. systemu ewaluacji CREVAL, a od poniedziałku rusza ćwiczenie certyfikujące batalion manewrowy pod kryptonimem WYZWANIE-12. Fot. mjr Sz. Głuszczak/11 Dywizja Kawalerii Pancernej
Weimarska Grupa Bojowa zbudowana jest na bazie 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza i Wędrzyna, która tworzyła również pierwszą w Polsce Grupę Bojową Unii Europejskiej w 2010 roku. Fot. mjr Sz. Głuszczak/11 Dywizja Kawalerii Pancernej
„Siedemnastka” wydziela około 1200 żołnierzy, głównie do dowództwa i sztabu grupy FHQ (z ang. Force Headquarter) oraz batalionu manewrowego. Fot. mjr Sz. Głuszczak/11 Dywizja Kawalerii Pancernej
Główny element bojowy to przede wszystkim 7. Batalion Strzelców Konnych Wielkopolskich wzmocniony pododdziałami z 1. Batalionu Piechoty Zmotoryzowanej Ziemi Rzeszowskiej. Fot. mjr Sz. Głuszczak/11 Dywizja Kawalerii Pancernej
Dowódcą WGBUE 2013/I będzie dowódca 17WBZ gen. bryg. Rajmund T. Andrzejczak. Pozostałe elementy grupy uzupełnią inne jednostki oraz instytucje Wojska Polskiego, a także żołnierze z Francji i Niemiec. Fot. mjr Sz. Głuszczak/11 Dywizja Kawalerii Pancernej