Dragoni w boju
Kategoria: wojska lądowe

Na świętoszowskich obiektach poligonowych trwa ćwiczenie taktyczne ze strzelaniem amunicją bojową żołnierzy batalionu zmechanizowanego 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc). Od 5 marca br. Dragoni uczestniczą w dzienno-nocnym, taktyczno-ogniowym sprawdzianie wyszkolenia.

Kolumny Bojowych Wozów Piechoty (BWP-1) w poniedziałek alarmowo opuściły garaże 10BKPanc po sygnale otrzymanym od kierownictwa ćwiczenia. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Postawione rozkazy rozpoczęły jeden z najważniejszych tegorocznych sprawdzianów dla 3 kompanii zmechanizowanej. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Założeniem ćwiczenia jest sprawdzenie pododdziałów w wielu taktyczno - ogniowych sytuacjach, jakie mogą zdarzyć się na polu walki. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Żołnierze wykonują zadania jak podczas realnego konfliktu zbrojnego. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Monitorowanie wszelkich działań ćwiczących pozwoli na późniejsze wyeliminowanie ewentualnych błędów i niedociągnięć. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Większość żołnierzy ćwiczącej kompanii ma spore doświadczenie, również z misji w Afganistanie. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Podczas ćwiczenia postawili most umożliwiający sprawne i szybkie pokonanie rzeki przez cały ćwiczący pododdział. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Dragoni kontynuują szkolenie i doskonalenie swoich umiejętności jednocześnie przygotowując się do ćwiczenia taktycznego Czarnej Dywizji „BORSUK 12”. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Żołnierze batalionu zmechanizowanego będą jednym z głównych elementów wspomnianego ćwiczenia, szkoląc się na poligonach Świętoszowa i Wędrzyna. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej