„Dziesiąta” w walce – wieści z poligonu
Kategoria: wojska lądowe

Na świętoszowskim poligonie trwa walka obronna żołnierzy batalionu zmechanizowanego wspartych celnym ogniem artylerii. Do natarcia przygotowuje się batalion Leopardów. 1,5 tysiąca pancerniaków z 10 Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) prowadzi kolejną dobę nieustannych działań bojowych
w ramach ćwiczenia „KARAKAL 12”.

Ciągły huk silników z prawie 300 przemieszczających się pojazdów i dzienno-nocny ogień prowadzony w działaniach bojowych z broni strzeleckiej i armatniej odzwierciedlają pierwsze doby rozpoczętego w poniedziałek (20.02.) ćwiczenia taktycznego. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Czołgiści w początkowych godzinach ćwiczenia przemieścili się siłami batalionu w oddalone rejony poligonu przygotowując się do dalszych działań i jednocześnie przyjmując pododdziały wsparcia, zabezpieczenia i elementy wzmocnienia. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Na rzecz walczącego batalionu dodatkowo działa m. in.: kompania zmechanizowana, dywizjon artylerii samobieżnej, bateria przeciwlotnicza, pluton dalekiego rozpoznania, pluton saperów, elementy wsparcia psychologicznego oraz klucz mini BSR. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Załogi czołgów wsparte przydzielonymi pododdziałami pierwszą noc spędzili na odpieraniu ataków grup dywersyjno - rozpoznawczych podgrywanych przez żołnierzy kompanii rozpoznawczej 10BKPanc. Wczesnym rankiem ruszyli marszem ubezpieczonym zmieniając położenie dla wykonania kolejnych zadań postawionych przez kierownictwo ćwiczenia. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Jednym z zadań żołnierzy było pokonanie przeszkody wodnej. Wykonanie zadania wsparli świętoszowscy saperzy stawiając most dla części pojazdów. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Zanim czołgiści wraz przydzielonymi pododdziałami osiągnęli nakazany rejon napotkali jeszcze przygotowane pole minowe i odparli kolejny atak grupy dywersyjno-rozpoznawczej. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Wieczorem nocną walkę ogniową na pasie taktycznym „Joanna” rozpoczęła przydzielona pancerniakom kompania zmechanizowana wsparta ogniem dywizjonu artylerii samobieżnej. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Ćwiczenie pod kryptonimem „KARAKAL 12” ma za zadanie sprawdzić umiejętności i stopień przygotowania do prowadzenia działań bojowych żołnierzy 24 batalion ułanów. W ćwiczeniu bierze udział także dowództwo, sztab i wiele innych pododdziałów brygady, które będą doskonalić się działając wspólnie z ćwiczącymi ułanami. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej
Ćwiczenie jest ostatnim sprawdzianem przed marcowym ćwiczeniem Czarnej Dywizji – „BORSUK 12”. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10 Brygada Kawalerii Pancernej