Festyn z okazji 6 rocznicy powstania Wojsk Specjalnych
Kategoria: wojska specjalne

Festyn z okazji 6 rocznicy powstania Wojsk Specjalnych, jako odrębnego rodzaju sił zbrojnych, zgromadził tysiące widzów. Pod Wawelem swoje umiejętności prezentowali żołnierze ze wszystkich jednostek podległych dowództwu Wojsk Specjalnych: Jednostki Wojskowej Komandosów z Lublińca, Jednostki Wojskowej Formoza z Gdyni, Jednostki Wojskowej Nil z Krakowa, Jednostki Wojskowej Agat z Gliwic, Jednostki Wojskowej Grom z Warszawy oraz 7 Eskadry Działań Specjalnych z Powidza. Żołnierze zaprezentowali swoje umiejętności w operowaniu na ladzie, wodzie i z powietrza. Wisła pod Wawelem dała możliwości prezentacji operacji łączącej wszystkie taktyki sił specjalnych. Poszczególne jednostki pokazały swój sprzęt, pojazdy taktyczne i specjalne i uzbrojenie.

Fot. kmdr J.Walczak/DPI MON
Fot. kmdr J.Walczak/DPI MON
Fot. kmdr J.Walczak/DPI MON
Fot. kmdr J.Walczak/DPI MON
Fot. kmdr J.Walczak/DPI MON
Fot. kmdr J.Walczak/DPI MON
Fot. kmdr J.Walczak/DPI MON
Fot. kmdr J.Walczak/DPI MON
Fot. kmdr J.Walczak/DPI MON