Formoza obchodzi święto swojej jednostki
Kategoria: wojska specjalne

Dzisiaj, 13 listopada, żołnierze i pracownicy FORMOZY po raz pierwszy będą obchodzić święto swojej jednostki.

To wydarzenie zostało uregulowane „Decyzją nr 287/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie ustanowienia Święta Jednostki Wojskowej FORMOZA im. gen. Broni Włodzimierza Potasińskiego połączone z 40. rocznicą utworzenia Wydziału Działań Specjalnych 3 Flotylli Okrętów w Gdyni, jako pierwszej struktury morskich sił specjalnych w Wojsku Polskim”.

Fot. B.Bera
Fot. B.Bera
Fot. B.Bera