Foto wspomnienia z Noble Jump 2017
Kategoria: wojska lądowe

Organizowane cyklicznie przez Sojusz ćwiczenia „Noble Jump” mają m.in. za zadanie sprawdzenie czy wojska różnych państw są zdolne przemieścić się na duże odległości w czasie nakazanym przez międzynarodowe dowództwo. Tegoroczne ćwiczenia „Noble Jump” odbyły się na terenie centrum wyszkolenia wojsk lądowych armii rumuńskiej w okolicach miejscowości Cincu. Na rumuńskim poligonie polską armię reprezentowało 200 żołnierzy tworzących grupę zadaniową Sił Odpowiedzi NATO. Pododdział jest częścią 10 Batalionu Zmechanizowanego Dragonów 10 Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, który od 1 stycznia pełni dyżur w siłach szybkiego reagowania sojuszu (Very High Readiness Joint Task Force – VJTF) tak zwanej szpicy NATO.

Fot. kpt. Katarzyna Sawicka
Fot. kpt. Katarzyna Sawicka
Fot. kpt. Katarzyna Sawicka
Fot. kpt. Katarzyna Sawicka
Fot. kpt. Katarzyna Sawicka
Fot. kpt. Katarzyna Sawicka
Fot. kpt. Katarzyna Sawicka
Fot. kpt. Katarzyna Sawicka
Fot. kpt. Katarzyna Sawicka
Fot. kpt. Katarzyna Sawicka
Fot. kpt. Katarzyna Sawicka
Fot. kpt. Katarzyna Sawicka
Fot. kpt. Katarzyna Sawicka