I zmiana PKW Afganistan
Kategoria: misje

25 kwietnia 2007 roku w bazie White Eagle w Bagram odbyła się uroczystość przekazania dowodzenia pomiędzy kończącą swoją misję X zmianą kontyngentu Enduring Freedom i rozpoczynającą swoją misję I zmianą PKW Afganistan.

Dowódcą I zmiany PKW został gen. bryg. Marek Tomaszycki, a dowódcą Polskiej Grupy Bojowej - ppłk Adam Stręk. Fot. archiwum PKW Afganistan
W skład kontyngentu weszli m.in. żołnierze z: 6. Brygady Desantowo-Szturmowej z Krakowa, 17. Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, 1. Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca, Centralnej Grupy Współpracy Cywilno-Wojskowej z Kielc, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, Żandarmerii Wojskowej. Fot. archiwum PKW Afganistan
Żołnierze realizowali swoją misję w regionie północnym i wschodnim Afganistanu. Około 1200 żołnierzy służących w ramach I zmiany PKW stacjonowało w bazach: Bagram, Gardez, Ghazni, Kabul, Kushamond, Mazar-e-Sharif, Sharana, Wazi-Khwa. Fot. archiwum PKW Afganistan
Głównym zadaniem żołnierzy I zmiany PKW było zapewnienie stabilizacji w rejonie odpowiedzialności oraz stworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania ludności cywilnej, a tym samym rozwoju regionu. Fot. archiwum PKW Afganistan
Żołnierze realizowali to m.in. poprzez organizowanie szkoleń dla afgańskich sił bezpieczeństwa i wspieranie prowadzonych przez nich akcji. Fot. archiwum PKW Afganistan
Zadanie to wypełniał m.in. działający w Gardez pierwszy polski Zespół Operacyjno-Szkoleniowy (Operational Mentoring Liason Team - OMLT} współpracujący z 1 batalionem Narodowej Armii Afgańskiej (Afghan Na¬tional Army). Fot. archiwum PKW Afganistan
Żołnierze PKW prowadzili również samodzielne operacje skierowane przeciwko rebeliantom. We współpracy z lokalną administracją, przywódcami religijnymi i społecznością afgańską organizowali akcje humanitarne skierowane do najbiedniejszych mieszkańców regionu. Fot. archiwum PKW Afganistan
Podczas I zmiany polscy żołnierze udzielili wsparcia m.in. placówkom medycznym (szpital w Sharanie) oraz szkołami. Fot. archiwum PKW Afganistan
Działania na rzecz szwedzkiego Zespołu Odbudowy Prowincji (Provincial Reconstruction Team - PRT) wykonywał w Mazar-e-Sharif Ruchomy Zespół Obserwacyjny (Mobile Observation Team - MOT). Fot. archiwum PKW Afganistan
W Kabulu działał, kierowany przez gen. dyw. Mieczysława Bieńka, Zespół Doradcy ds. Wojskowych Ministra Obrony Afganistanu oraz Zespół zastępcy dowódcy Połączonego Dowództwa ds. Bezpieczeństwa i Transformacji (Combined Security Transition Command - Afghanistan - CSTC-A). Fot. archiwum PKW Afganistan