II zmiana PKW Afganistan
Kategoria: misje

31 października 2007 roku nastąpiła zmiana dowodzenia. Gen. bryg. Marek Tomaszycki przekazał obowiązki swojemu następcy, gen. bryg. Jerzemu Biziewskiemu dowódcy II zmiany PKW Afganistan. Dowódcą Polskiej Grupy Bojowej (PGB) został ppłk Piotr Zieją.

W skład II zmiany PKW weszli m.in. żołnierze z: 17. Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza, 6. Brygady Desantowo-Szturmowej z Krakowa, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 1. Brygady Saperów z Brzegu, 1. Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, 1. Pułku Specjalnego Komandosów z Lublińca, 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina, 9. Pułku Rozpoznawczego z Lidzbarka Warmińskiego, 49. Pułku Śmigłowców Bojowych z Pruszcza Gdańskiego, 56. Pułku Śmigłowców Bojowych z Inowrocławia.
Żołnierze realizowali swoją misję w regionie północnym i wschodnim Afganistanu. Fot. archiwum PKW Afganistan
1200 żołnierzy służących w ramach II zmiany PKW stacjonowało w bazach: Bagram, Gardez, Ghazni, Kabul, Kushamond, Maraz-e-Sharif, Sharana, Wazi-Khwa. Fot. archiwum PKW Afganistan
Jednym z głównych zadań żołnierzy II zmiany PKW było utrzymanie bezpieczeństwa w przydzielonych strefach odpowiedzialności. Fot. archiwum PKW Afganistan
Realizując te zadania wykonali ponad 970 patroli, 110 konwojów i blisko 90 operacji bojowych. Fot. archiwum PKW Afganistan
Niewątpliwym sukcesem było zatrzymanie groźnych przestępców odpowiedzialnych za organizowanie ataków na siły koalicji. Fot. archiwum PKW Afganistan
12 listopada 2007 roku na terenie prowincji Paktika zatrzymano kluczowe osoby ściśle powiązane z akcjami terrorystycznymi. Ich zatrzymanie spowodowało rozpad dobrze zorganizowanej siatki przestępczej. Fot. archiwum PKW Afganistan
Polscy żołnierze kontynuowali także współpracę z Afgańskimi Siłami Bezpieczeństwa - wojskiem, policją i wywiadem. Fot. archiwum PKW Afganistan
Żołnierze z Operacyjnych Zespołów Doradczo-Łącznikowych (OMLT - ang. Operational Mentoring and Liaisoning Team) szkolili afgańskich żołnierzy 1. batalionu (kandaku) 1. brygady. Fot. archiwum PKW Afganistan
Żołnierze, szczególnie z CIMIC, podczas II zmiany PKW zrealizowali 25 projektów finansowanych z amerykańskich funduszy. Fot. archiwum PKW Afganistan
Do najważniejszych należało wyposażenie placówek służby zdrowia prowincji Paktika w leki, środki medyczne, podstawowy sprzęt laboratoryjny, niezbędny w diagnozowaniu gruźlicy i malarii. Fot. archiwum PKW Afganistan
Kompleksowe wyposażenie placówki służby zdrowia w Sharanie to bezsprzeczna zasługa polskiego MSZ i PKW. Fot. archiwum PKW Afganistan
Na uwagę zasługują także projekty związane z budową studni, systemów melioracyjnych i nawadniania, a także odbudową, remontem i wyposażaniem szkół. Fot. archiwum PKW Afganistan