III zmiana PKW Afganistan
Kategoria: misje

15 maja 2008 roku, gen. bryg. Jerzy Biziewski przekazał dowodzenie Polskim Kontyngentem Wojskowym gen. bryg. Grzegorzowi Buszce, dowódcy III zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego.

W skład kontyngentu weszli żołnierze z: 12. Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina, 6. Brygady Desantowo-Szturmowej z Krakowa (batalion z Gliwic), 1. Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, 2. Brygady Saperów z Kazunia, 2. Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej z Kielc, Żandarmerii Wojskowej. Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Żołnierze realizowali swoją misję w regionie północnym i wschodnim Afganistanu. 1200 żołnierzy służących w ramach III zmiany PKW stacjonowało w bazach: Bagram, Four Corner, Ghazni, Giro, Kabul, Qarabagh Warrior, Wazi-Khwa. Fot. Agnieszka Dolatowska/archiwum PKW Afganistan
Podczas III zmiany PKW w Afganistanie żołnierze rozpoczęli przygotowania do planowanej na jesień 2008 roku konsolidacji polskiego kontyngentu w jednej prowincji oraz do przejęcia odpowiedzialności za prowincję Ghazni. Fot. Marcin Radzięda/archiwum PKW Afganistan
W ramach działań żołnierze przeprowadzili m.in. operację logistyczną, mającą na celu przemieszczenie ludzi i sprzętu do nowych baz rozmieszczonych w prowincji Ghazni. W czasie III zmiany zostało przeprowadzonych wiele operacji bojowych m.in. THUNDER, podczas której żołnierze Zespołu Doradczo-Łącznikowego (OMLT), wraz z batalionem ANA oraz siłami koalicji wykonywali zadania bojowe, biorąc czynny udział w walce z rebeliantami. Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
21 lipca 2008 roku żołnierze Polskiej Grupy Bojowej we współpracy z Afgańskimi Siłami Bezpieczeństwa, podczas operacji w prowincji Paktika zatrzymali kilkanaście osób, w tym kilka podejrzanych o aktywną współpracę z talibami. Teren operacji, uważany za rejon będący pod kontrolą talibów, obejmował bardzo trudny, pod względem dostępności i możliwości prowadzenia działań bojowych rejon. Fot. Waldemar Franz/archiwum PKW Afganistan
Przedsięwzięcia realizowane podczas operacji obejmowały: izolację strefy, patrolowanie dróg oraz wykonywanie zadań na punktach kontrolnych (check points). Żołnierze polskiego kontyngentu pełnili misję stabilizacyjną pod dowództwem amerykańskiej Brygadowej Grupy Zadaniowej - TF Currahee, wchodzącej w skład 101. Dywizji Powietrznodesantowej. Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Podczas III zmiany swoją działalność rozpoczęła polska grupa specjalistów w ramach Zespołu Odbudowy Prowincji Ghazni (Provincial Reconstruction Team Ghazni, PRT Ghazni). Polscy specjaliści z PRT Ghazni zaangażowani byli w realizację projektów rozwojowych na obszarze całej prowincji. Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
W tym samym czasie swoją działalność w Afganistanie rozpoczęła Samodzielna Grupa Powietrzna. W związku z rozmieszczeniem naszych pododdziałów w kilku różnych bazach, z powodu braku własnych śmigłowców, zarówno działalność operacyjna jak i transport byty znacznie utrudnione. Do tej pory żołnierze byli całkowicie uzależnieni od lotnictwa amerykańskiego. Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
W związku z powyższym polski rząd podjął decyzję, że na potrzeby afgańskiej misji przeznaczone zostaną cztery śmigłowce bojowe Mi-24W i cztery śmigłowce transportowe w wersji Mi-171V. Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
W sierpniu 2008 roku na lotnisku w Bagram wylądował An-124 Rusłan z dwoma pierwszymi śmigłowcami. Podczas III zmiany śmigłowce wykorzystywano do transportu ludzi i sprzętu, osłony konwojów oraz wsparcia pozostałych działań operacyjnych Polskiej Grupy Bojowej. Skład Samodzielnej Grupy Powietrznej III zmiany PKW stanowili przede wszystkim żołnierze z 49. pułku śmigłowców bojowych i 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Na docelowe miejsce stacjonowania śmigłowców wybrana została baza w Ghazni, tam gdzie miała być zgrupowana większość pododdziałów Polskiej Grupy Zadaniowej (Polish Task Force). Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Jedną z ważniejszych dat w historii Polskiego Kontyngentu Wojskowego była data 31 października 2008 roku, kiedy polscy żołnierze z Task Force White Eagle oficjalnie przejęli od Amerykanów odpowiedzialność za bezpieczeństwo w afgańskiej prowincji Ghazni. Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan