IV zmiana PKW w Afganistanie
Kategoria: misje

Dowódcą IV zmiany PKW Afganistan był płk Rajmund Tomasz Andrzejczak, a zastępcą dowódcy RC EAST ds. koalicji (CJTF RC-E DCOM) – gen. bryg. Janusz Adamczak. Skład IV zmiany tworzyli żołnierze: 12 Dywizji Zmechanizowanej ze Szczecina, 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej z Elbląga, 2. Korpusu Zmechanizowanego z Krakowa, 6. Brygady Desantowo-Szturmowej z Krakowa, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 1. Brygady Saperów z Brzegu, 56. Pułku Śmigłowców Bojowych z Inowrocławia, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, Centralnej Grupy Współpracy Cywilno – Wojskowej z Kielc oraz Żandarmerii Wojskowej. Żołnierze stacjonowali z bazach: Ghazni, Warrior, giro, Four Corners, Quarabach.

Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Fot. Jakub Czermiński/archiwum PKW Afganistan
Fot. Paweł Zaganiaczyk/archiwum PKW Afganistan
Fot. Paweł Zaganiaczyk/archiwum PKW Afganistan
Fot. archiwum Combat Camera DOSZ
Fot. archiwum Combat Camera DOSZ
Fot. archiwum Combat Camera DOSZ
Fot. archiwum Combat Camera DOSZ
Fot. archiwum Combat Camera DOSZ
Fot. archiwum Combat Camera DOSZ
Fot. archiwum Combat Camera DOSZ
Fot. archiwum Combat Camera DOSZ
Fot. archiwum Combat Camera DOSZ
Fot. archiwum Combat Camera DOSZ
Fot. archiwum Combat Camera DOSZ