Jednostka Wojskowa Formoza
Kategoria: wojska specjalne

Jednostka Wojskowa FORMOZA wywodzi swoje korzenie z utworzonego w 1974 roku, Zespołu Badawczego ds. Płetwonurków Morskich. Miał on za zadanie opracować koncepcje organizacji i formowania specjalnego dywizjonu płetwonurków morskich. Samodzielną jednostkę sformowano rok później, 13 listopada 1975 roku. Jej pierwszym dowódcą został kmdr Józef REMBISZ.

We wrześniu 1987 roku, jednostka zmieniła nazwę na Wydział Działań Specjalnych, a w roku 1990 powstały Grupy Specjalne Płetwonurków. Fot. archiwum DWS
Następnie płetwonurkowie operowali jako Sekcje Działań Specjalnych Marynarki Wojennej. W 2006 roku, jednostka powróciła do wcześniej stosowanej nazwy Grupy Specjalnej Płetwonurków. Fot. archiwum DWS
Po przejściu w październiku 2007 roku z Marynarki Wojennej w struktury Wojsk Specjalnych, jednostka zmieniła nazwę na Morską Jednostkę Działań Specjalnych (MJDS). Fot. archiwum DWS
Ze względu na wyszkolenie, wyposażenie i tryb działania członkowie MJDS zwani są często "Polskimi Fokami" i porównywani do legendarnego oddziału US Navy Seals. Fot. archiwum DWS
Ze względu na długotrwałe i kosztowne szkolenie jednostka jest w 100% zawodowa. Aby zostać żołnierzem tej jednostki trzeba przejść kilka etapów selekcji. Fot. archiwum DWS
Składa się z testów psychologicznych i prób sprawnościowo-fizycznych. Kandydaci do służby muszą wykazać się nienagannym zdrowiem, umiejętnościami walki wręcz oraz doskonale pływać. Rekrutacja prowadzona jest cyklicznie. Fot. archiwum DWS
JW FORMOZA podobnie jak inne formacje specjalne przygotowana jest do prowadzenia działań w warunkach pokoju, kryzysu i wojny. Fot. archiwum DWS
Ze względu na swą specyfikę może być wykorzystana zarówno w operacjach o charakterze wodnym, jak i wodno-lądowym. Fot. archiwum DWS
Żołnierze jednostki wyposażeni są w uzbrojenie typowe dla wiodących jednostek specjalnych na Świecie. Fot. archiwum DWS
Żołnierze JW FORMOZA brali do tej pory udział w akcjach związanych z ochrona polskich statków uczestniczących w operacji irackiej. Fot. archiwum DWS
Najczęściej współdziałają i współpracują z oddziałem morskim jednostki GROM, żołnierzami JW Komandosów i podobnymi jednostkami armii państw NATO. Fot. archiwum DWS
Z dniem 1 października 2011 roku Morska Jednostka Działań Specjalnych przeformowana została do nowego etatu i otrzymała nazwę Jednostka Wojskowa Formoza. Fot. archiwum DWS
Aktualnie dowódcą jednostki jest kmdr Dariusz WICHNIAREK. Fot. archiwum DWS