JTAC (Joint Terminal Attack Controller)
Kategoria: wojska specjalne

COM CAM podglądała żołnierzy wojsk specjalnych. A dokładnie operatorów z jednostki specjalnej o nazwie FORMOZA podczas szkolenia JTAC. Joint Terminal Attack Controller, w skrócie JTAC to żołnierz wykwalifikowany specjalnie do koordynowania wsparcia lotniczego z wysuniętej pozycji, który sprawnie porusza się w gąszczu procedur, uwarunkowań i właściwości szerokiej gamy maszyn i ich uzbrojenia oraz wyposażenia, z którymi współpracuje.

Fot. chor. S.Kinasiewicz/Combat Camera DO SZ
Fot. chor. S.Kinasiewicz/Combat Camera DO SZ
Fot. chor. S.Kinasiewicz/Combat Camera DO SZ
Fot. chor. S.Kinasiewicz/Combat Camera DO SZ
Fot. chor. S.Kinasiewicz/Combat Camera DO SZ
Fot. chor. S.Kinasiewicz/Combat Camera DO SZ
Fot. chor. S.Kinasiewicz/Combat Camera DO SZ
Fot. chor. S.Kinasiewicz/Combat Camera DO SZ
Fot. chor. S.Kinasiewicz/Combat Camera DO SZ
Fot. chor. S.Kinasiewicz/Combat Camera DO SZ