JWK
Kategoria: wojska specjalne

Jednostka Wojskowa Komandosów (JWK) jest przeznaczona do prowadzenia działań specjalnych na terytorium kraju oraz poza jego granicami w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Działania specjalne komandosów obejmują: rozpoznanie specjalne – zdobywanie dokładnych danych o przeciwniku, wykrywanie i śledzenie broni precyzyjnego rażenia, zdobywanie dokumentów, sprzętu i uzbrojenia. Kolejnym działaniem jednostki to akcje bezpośrednie – wykonywanie rajdów, zasadzek lub bezpośrednich („chirurgicznych”) uderzeń na obiekty. Do zadań zaliczane jest także wsparcie militarne – szkolenie i doradztwo sił sojuszniczych w zakresie przedsięwzięć obejmujących prowadzenie działań specjalnych.

Fot. archiwum DWS
Fot. archiwum DWS
Fot. archiwum DWS
Fot. archiwum DWS
Fot. archiwum DWS
Fot. archiwum DWS
Fot. archiwum DWS
Fot. archiwum DWS
Fot. archiwum DWS
Fot. archiwum DWS