Kalendarz ZOOM 2020!
Tagi: zoom
Kategoria: tapety

Ten wyjątkowy i oryginalny kalendarz ścienny powstał dzięki zaangażowaniu pasjonatów, ludzi od wielu lat związanych z wojskiem, zajmujących się fotografią profesjonalnie – mowa tu oczywiście o naszych autorach. W kalendarzu każdy znajdzie swój ulubiony rodzaj sił zbrojnych i z pewnością nie przejdzie obojętnie obok pozostałych.
-
Aby go zdobyć wystarczy wejść na nasz profil FB i wziąć udział w zabawie.

-

Co miesiąc będziemy udostępniać kolejne karty z naszego kalendarza do pobrania jako tapety.

Tapeta na grudzień 2019 do pobrania tutaj

***

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, informuję, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Ministra Obrony Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej w celu prowadzenia korespondencji dla realizacji zadań i czynności wynikających z przepisów prawa i/lub dla wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym. W Ministerstwie Obrony Narodowej został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@mon.gov.pl. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy prawa, w tym m.in. przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz. U. 2018 poz. 1914) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.). Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie ww. administratorów, a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązującego w Ministerstwie Obrony Narodowej Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. Ma Pani/Pan: prawo dostępudo swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania, w przypadkach wymienionychw RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2). Podanie danych jest konieczne do prowadzenia korespondencji mającej na celu realizację zadań i czynności wynikających z przepisów prawa. W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania. Szczegółowe informacje w odniesieniu do poszczególnych czynności przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Narodowej o adresie: www.gov.pl/web/obrona-narodowa

ZOOM 2020
Operatorzy z Jednostki Wojskowej Agat podejmują działania patrolowe w terenie w warunkach zimowych. Jednostka ma charakter szturmowy i jest przeznaczona do prowadzenia lądowych akcji bezpośrednich, wsparcia operacji przeciwterrorystycznych oraz ochrony infrastruktury krytycznej. Do działania w ekstremalnych warunkach środowiskowych jej żołnierze przygotowują się na szkoleniach w różnych warunkach klimatycznych, m.in. w Alpach, Himalajach czy Gujanie Francuskiej. Fot. Bartosz Bera.
Tapeta na pulpit ZOOM grudzień 2019.