Komandosi z Lublińca gotowi !
Kategoria: wojska specjalne

Komandosi z Lublińca zaliczyli ostatni sprawdzian przed wylotem do Afganistanu. Zastąpią kolegów, którzy od kilku miesięcy prowadzą tam z dużym sukcesem operacje specjalne.

Na przełomie stycznia i lutego w Ośrodku Szkolenia Poligonowego w Żaganiu odbyło się ćwiczenie certyfikujące pod kryptonimem „Skorpion XI”. To ostatni etap wielomiesięcznego szkolenia żołnierzy Wojsk Specjalnych do realizacji zadań w operacji ISAF. Fot. archiwum DWS
Certyfikacja pozwoliła ocenić stopień przygotowania Zadaniowego Zespołu Bojowego Wojsk Specjalnych (ZZB WS), wydzielanego z Jednostki Wojskowej Komandosów. Fot. archiwum DWS
Zespół Certyfikujący z Dowództwa Wojsk Specjalnych sprawdzał gotowość lublinieckich komandosów do podjęcia działań zgodnie z procedurami obowiązującymi na teatrze działań. Fot. archiwum DWS
Operatorzy z Lublińca w warunkach zbliżonych do panujących w Afganistanie doskonalili umiejętności związane z prowadzeniem rozpoznania specjalnego, wykonania akcji bezpośredniej, ewakuacji rannego, wezwania wsparcia lotniczego oraz zerwania kontaktu ogniowego z przeciwnikiem. Fot. archiwum DWS
Scenariusz ćwiczenia odzwierciedlał afgańską rzeczywistość. Wywiad zdobywa informację o kryjówce poszukiwanego terrorysty odpowiedzialnego za śmierć wielu Afgańczyków i żołnierzy koalicji. Fot. archiwum DWS
Dowództwo opracowuje precyzyjny plan. Reszta należy do ćwiczących komandosów. W trakcie akcji żołnierzy czekają liczne niespodzianki. Obiekt jest silnie broniony, jeden z żołnierzy zostaje ranny i trzeba go ewakuować, dochodzi do niespodziewanego ataku moździerzowego. Wszystko przebiega w błyskawicznym tempie. Ćwiczący zdają egzamin na „piątkę”. Fot. archiwum DWS
W ćwiczeniu oprócz operatorów z Lublińca udział wzięli komandosi AGATU, najmłodszej jednostki podległej DWS. Żołnierze Agatu wcielili się w rolę policjantów Oddziału Specjalnego Afgańskiej Policji (PRC). Fot. archiwum DWS
Oddział ten, szkolony od początku przez lublinieckich komandosów uchodzi za najlepszy pododdział Afgańskiej Policji i bierze udział we wszystkich operacjach prowadzonych przez komandosów z JWK. Fot. archiwum DWS
Jednostka Wojskowa NIL zapewniła wsparcie informacyjne wykorzystując m.in. bezzałogowe środki rozpoznawcze. Fot. archiwum DWS
Zgrupowanie Polskich Sił Specjalnych w Afganistanie to jeden z liderów pod względem efektywności wykonywanych zadań. W czasie kilku ostatnich miesięcy kończący służbę operatorzy X zmiany wykonali szereg spektakularnych operacji o najwyższym stopniu ryzyka. Fot. archiwum DWS
Były to m.in. operacje uwalniania zakładników oraz aresztowania kluczowych przywódców talibskiego terroru. W wyniku ich akcji zatrzymani zostali terroryści będący na liście najbardziej poszukiwanych terrorystów. Kilka dni temu żołnierze wojsk specjalnych przeprowadzili kolejną udaną akcję w wyniku której uwolniono zakładnika i aresztowano pięciu porywaczy. Fot. archiwum DWS