Konwój bezpiecznie dotarł do portu
Kategoria: marynarka wojenna

W zeszłym tygodniu zakończyły się manewry Okrętowej Grupy Zadaniowej. Okręty różnych klas przeprowadziły kompleksową operację osłony jednostek transportu morskiego. Chodziło o to, aby do portów bezpiecznie dotarły surowce i towary strategiczne oraz pomoc wojskowa, logistyczna i humanitarna. Takie działania, nie tylko w czasie pokoju, ale przede wszystkim w czasie kryzysu i konfliktu mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości dostaw zaopatrzenia i bezpieczeństwa gospodarczego. Więcej na http://mw.mil.pl/index.php?vhost=www&akcja=news&id=21268&limes=

Fot. kmdr ppor. Radosław Pioch/Marynarka Wojenna
Fot. kmdr ppor. Radosław Pioch/Marynarka Wojenna
Fot. kmdr ppor. Radosław Pioch/Marynarka Wojenna
Fot. kmdr ppor. Radosław Pioch/Marynarka Wojenna
Fot. kmdr ppor. Radosław Pioch/Marynarka Wojenna
Fot. kmdr ppor. Radosław Pioch/Marynarka Wojenna
Fot. kmdr ppor. Radosław Pioch/Marynarka Wojenna
Fot. kmdr ppor. Radosław Pioch/Marynarka Wojenna
Fot. kmdr ppor. Radosław Pioch/Marynarka Wojenna
Fot. kmdr ppor. Radosław Pioch/Marynarka Wojenna
Fot. kmdr ppor. Radosław Pioch/Marynarka Wojenna