Kurs przywództwa w 10BKPanc
Kategoria: wojska lądowe

W 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej (10BKPanc) zakończono kurs przywództwa (leadership) prowadzony z podoficerami brygady. Dobowe szkolenie taktyczne z ponad 50 kilometrowym marszem, ostatecznie wyłoniło najlepszych przywódców – podoficerów 10BKPanc.

W programie kursu znalazły się wykłady oraz ćwiczenia teoretyczne, podczas których przekazano kursantom m.in. teoretyczną wiedzę na temat kompetencji i kwalifikacji dobrego przywódcy, sposobów oddziaływania na podwładnych czy też psychologiczne aspekty związane z dowodzeniem i zachowaniem w sytuacjach kryzysowych. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10BKPanc.
Podczas praktycznych szkoleń przeprowadzono fizyczne i wydolnościowe sprawdziany, które miały pokazać, kto z kursantów jest odpowiednio przygotowany do uczestnictwa w działaniu w terenie. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10BKPanc.
Do głównego sprawdzianu – taktycznego marszu zadaniowego grupy, przystąpiło 7 podoficerów z ponad dwudziestu rozpoczynających kurs. Zadaniem kursu było wyłonienie prawdziwych liderów. Żołnierze uczą się w jaki sposób kierować zespołem, w jaki sposób oddziaływać na grupę, jak wywierać wpływ tak, aby zespół działał skutecznie i efektywnie. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10BKPanc.
Czterech najlepszych liderów 10BKPanc otrzymało certyfikaty ukończenia „Leadership”. Fot. kpt. Dariusz Kudlewski/10BKPanc.