M-346 Master: oferta na AJT wybrana
Kategoria: siły powietrzne

Zakończyło się sprawdzenie weryfikacyjne włoskiego samolotu szkolenia zaawansowanego M-346 Master stanowiącego element zamówienia SZ RP na zintegrowany system szkolenia zaawansowanego (Advanced Jet Trainer- AJT).

Samolot został poddany ocenie (sprawdzeniu weryfikacyjnemu) w 41. Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie podczas demonstracji przeprowadzonej w dniach 3-5 lutego br. przez wykonawcę zgodnie z zasadami i w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

Sprawdzenie, które dokonywane było przy udziale komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania i grupy sprawdzenia weryfikacyjnego potwierdziło, iż samolot spełnia te wymagania.

W związku z powyższym dokonano formalnego wyboru oferty złożonej przez firmę ALENIA AERMACCHI S.p.A.

Podpisanie umowy przewidywane jest w I kwartale 2014 r.

Fot. A.Weber/DPI MON
Fot. A.Weber/DPI MON
Fot. A.Weber/DPI MON
Fot. A.Weber/DPI MON
Fot. A.Weber/DPI MON
Fot. A.Weber/DPI MON
Fot. A.Weber/DPI MON
Fot. A.Weber/DPI MON
Fot. A.Weber/DPI MON