Manewry sił 8. Flotylli Obrony Wybrzeża
Kategoria: marynarka wojenna

Okręty transportowo – minowe, trałowce, zbiornikowiec, pływająca stacja demagnetyzacyjna oraz holowniki z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża sformowane w tzw. Okrętową Grupę Zadaniową rozpoczęły manewry w rejonie Zatoki Pomorskiej. Okręty doskonalą umiejętności prowadzenia operacji minowej oraz ćwiczą elementy monitoringu i kontroli żeglugi w rejonie symulowanego kryzysu. W pięciodniowych ćwiczeniach uczestniczy 13 okrętów świnoujskiej flotylli z blisko 400 marynarzami

W morze wyszły trzy okręty transportowo – minowe (ORP „Kraków”, ORP „Poznań”, ORP „Toruń”), sześć trałowców (ORP „Gardno”, ORP „Bukowo”, ORP „Jamno”, ORP „Mielno”, ORP „Wicko”, ORP „Nakło”), zbiornikowiec (Z-8), stacja demagnetyzacyjna (SD-11) oraz holownik (H-6). Fot.: chor.mar. Marcin Purman
Okręty prowadzą zadania minowe tj. załadunek i stawianie min morskich oraz rozpoznawcze poszukiwanie min przy użyciu uzbrojenia trałowego i stacji hydrolokacyjnych. Fot.: chor.mar. Marcin Purman
Załogi okrętów ćwiczą osłonę szlaków komunikacyjnych przed atakami z powietrza oraz z wody. Okręty wykonują strzelania artyleryjskie i strzelania rakietowe do celów powietrznych i nawodnych. Fot.: chor.mar. Marcin Purman
Okręty prowadzą trałowania, operacje poszukiwania i niszczenia min, obrona przed bronią masowego rażenia, rozpoznanie, a także akcje ratownicze oraz uzupełnianie zapasów na morzu. Fot.: chor.mar. Marcin Purman
Scenariusz manewrów zakłada również, że załogi okrętów będą musiały w tym samym czasie realizować walkę z pożarem oraz udzielać sobie pomocy w usuwaniu uszkodzeń i awarii. Fot.: chor.mar. Marcin Purman
Istotnym elementem ćwiczenia będzie załadunek i wyładunek sprzętu wojskowego z nieprzygotowanego brzegu, bez konieczności wchodzenia do portu. Fot.: chor.mar. Marcin Purman
Manewry mają na celu zgranie działania wydzielonych do składu Okrętowej Grupy Zadaniowej sił. Fot.: chor.mar. Marcin Purman
Tego typu ćwiczenia to doskonalenie wyszkolenia sił 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w działaniach zabezpieczających interesy państwa na morzu. Fot.: chor.mar. Marcin Purman