Międzynarodowe zimowe szkolenie wysokogórskie
Kategoria: wojska lądowe

Doskonalenie i wymiana doświadczeń z zakresu prowadzenia działań w terenie wysokogórskim w zimie były głównymi celami Międzynarodowego Zimowego Szkolenia Wysokogórskiego zorganizowanego w dniach 13-18 lutego br. w Karpaczu przez Sekcję Szkoleń Wysokogórskich Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (WSOWL).

W szkoleniu udział wzięli podchorążowie wrocławskiej uczelni, Uniwersytetu Obrony w Brnie oraz Szkoły Oficerskiej z Drezna. W szkoleniu uczestniczyli również żołnierze Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Warszawy i 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego. Fot. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Program zajęć teoretycznych obejmował przeciwdziałanie podstawowym zagrożeniom w terenie wysokogórskim w okresie zimowym oraz postawy lawinoznastwa. Fot. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Uczestnicy szkolenia budowali stanowiska alpinistyczne w śniegu i lodzie, uczyli się asekuracji lotnej oraz hamowania czekanem po upadku w terenie eksponowanym. Fot. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Dla wszystkich była to okazja do nabycia lub doskonalenia umiejętnosci wykonywania wielogodzinnych marszów w terenie wysokogórskim w bardzo trudnych warunkach atmosferycznych z wykorzystaniem nart turowych oraz rakiet śnieżnych, jak również wykonania i nocowania w jamach śnieżnych. Fot. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu.
Szkolenie zabezpieczali podchorążowie-instruktorzy. Była to dla nich okazja do przekazania wiedzy specjalistycznej oraz doskonalenia umiejętności metodycznych w prowadzeniu szkoleń w górach. Fot. Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu.