Mig-29 w misji Orlik 4
Kategoria: siły powietrzne

Polskie samoloty Mig-29 wykonują zadania patrolowe w przestrzeni powietrznej Państw Nadbałtyckich w ramach prowadzonej przez NATO od 2004 roku misji Baltic Air Policing. Polski Kontyngent Wojskowy Orlik 4 dysponuje czterema samolotami Mig-29 z czego dwa pozostają w ciągłej gotowości bojowej. W ramach misji Polacy współpracują z siłami powietrznymi Litwy, Łotwy i Estoni oraz uczestniczą w ćwiczeniach NATO. Polski Komponent Lotniczy stacjonuje w litewskiej Bazie Lotniczej w Szawle. Polacy stanowią dwudziestą dziewiątą zmianę misji Baltic Air Policing i uczestniczą w niej po raz czwarty.

Fot. st. chor. szt. Adam Roik/CC DO SZ
Fot. st. chor. szt. Adam Roik/CC DO SZ
Fot. st. chor. szt. Adam Roik/CC DO SZ
Fot. st. chor. szt. Adam Roik/CC DO SZ
Fot. st. chor. szt. Adam Roik/CC DO SZ
Fot. st. chor. szt. Adam Roik/CC DO SZ
Fot. st. chor. szt. Adam Roik/CC DO SZ