Morscy komandosi zdobyli ORP „Zbyszko”
Kategoria: wojska specjalne

Operatorzy z Formozy oraz ich koledzy z Norwegii i Finlandii, na szybkich łodziach doganiają wrogi okręt, dostają się na pokład i przejmują kontrolę nad jednostką. Operatorzy działają w ramach ćwiczenia Cobra ’13.

Fot. Marian Kluczyński/MW i Łukasz Zacharczuk/JWF
Fot. Marian Kluczyński/MW i Łukasz Zacharczuk/JWF
Fot. Marian Kluczyński/MW i Łukasz Zacharczuk/JWF
Fot. Marian Kluczyński/MW i Łukasz Zacharczuk/JWF
Fot. Marian Kluczyński/MW i Łukasz Zacharczuk/JWF
Fot. Marian Kluczyński/MW i Łukasz Zacharczuk/JWF
Fot. Marian Kluczyński/MW i Łukasz Zacharczuk/JWF
Fot. Marian Kluczyński/MW i Łukasz Zacharczuk/JWF
Fot. Marian Kluczyński/MW i Łukasz Zacharczuk/JWF
Fot. Marian Kluczyński/MW i Łukasz Zacharczuk/JWF