Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy MW
Kategoria: marynarka wojenna

Dziś Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy Marynarki Wojennej osiągnął gotowość techniczną do działań. Do czasu osiągnięcia pełnej gotowości bojowej przez Dywizjon realizowany będzie jeszcze proces szkolenia oraz dostawy kolejnych rakiet NSM.

28 czerwca 2013 roku Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy Marynarki Wojennej osiągnął gotowość techniczną do działań. Do czasu osiągnięcia pełnej gotowości bojowej przez Dywizjon realizowany będzie jeszcze proces szkolenia oraz dostawy kolejnych rakiet NSM. Fot. M.Kluczyński/MW
Techniczne przyjęcie zasadniczego sprzętu Nadbrzeżnego Dywizjonu Rakietowego Marynarki Wojennej nastąpiło 10 maja br. w Siemirowicach. Od tej chwili sprzęt poddawany był testom w warunkach poligonowych. Fot. M.Kluczyński/MW
W trakcie zakończonego właśnie dwutygodniowego szkolenia na poligonie w Ustce sprawdzono wszystkie systemy jednostki i ich współdziałanie w warunkach zbliżonych do bojowych.Fot. M.Kluczyński/MW
Obecnie Dywizjon wyposażony jest w całość sprzętu niezbędnego do realizacji zadań, w tym: 6 wyrzutni rakietowych na samochodzie, 6 wozów kierowania uzbrojeniem, 3 mobilne centra łączności, 3 wozy dowodzenia (jeden dowódcy dywizjonu i dwa dowódców baterii), 2 samochody transportowo-załadowcze, 1 warsztat specjalistyczny na samochodzie oraz 2 stacje radiolokacyjne TRS-15C. Fot. M.Kluczyński/MW
Cały sprzęt mobilny oparty jest o pojazdy polskiej produkcji typu Jelcz. Fot. M.Kluczyński/MW
Głównym uzbrojeniem Dywizjonu są rakiety najnowszej generacji, norweskiej produkcji, typu NSM (Naval Strike Missile), mogące zwalczać zarówno nawodne cele morskie, jak i cele lądowe. Fot. M.Kluczyński/MW
Docelowo do 2016 roku, jednostka ma być uzbrojona w 50 tego typu rakiet, w tym 48 bojowych i 2 z systemem telemetrycznym do przeprowadzenia rzeczywistych strzelań przez Dywizjon. Fot. M.Kluczyński/MW
Pierwszych 12 bojowych rakiet zostało już dostarczonych do Marynarki Wojennej.Fot. M.Kluczyński/MW
Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy Marynarki Wojennej (ndR MW) jest całkowicie nową jednostką w strukturach nie tylko Marynarki Wojennej, ale całych Sił Zbrojnych RP. Dywizjon stacjonuje w Siemirowicach i jest to miejsce zakwaterowania i ćwiczeń żołnierzy ndR MW. Fot. M.Kluczyński/MW
W warunkach bojowych operuje on praktycznie na całym wybrzeżu. Jednostka formalnie została utworzona 1 stycznia 2011 roku i podlega bezpośrednio dowódcy 3 Flotylli Okrętów w Gdyni. Nadbrzeżny Dywizjon Rakietowy MW będzie stanowić wsparcie dla działań okrętów, na których spoczywa główny ciężar prowadzenia operacji morskich.Fot. M.Kluczyński/MW
Dowódcą ndR MW jest kmdr por Cezary Drewniak. Fot. M.Kluczyński/MW