Odra pokonana
Kategoria: wojska lądowe

Dobiega końca szkolenie 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej na Białej Górze. Przez cały tydzień pododdziały pokonywały rzekę Odrę. Artylerzyści po raz pierwszy pokonywali rzekę. Część pododdziałów ma już tego typu doświadczenia z lat ubiegłych. Jak podkreślają wszyscy dowódcy, niezmiernie ważne jest, aby żołnierze posiadali umiejętności konieczne do pokonania szerokiej przeszkody wodnej. Przeprawy realizowane są przy wykorzystaniu promów pontonowych, transporterów pływających oraz łodzi desantowych.

Dużym wyzwaniem dla pododdziałów były pogoda, wezbrana rzeka, duży nurt oraz podniesiony poziom rzeki. Jednak majowe zajęcia na kanale Malcz, profesjonalizm saperów oraz dobre przygotowanie wszystkich uczestników szkolenia pozwoliło na sprawne i bezpieczne pokonanie Odry.

Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ