Ogniste zajęcia
Kategoria: wojska lądowe

Ogień, dym, wysoka temperatura, wąskie przejścia i ograniczona widoczność towarzyszyły żołnierzom 10 kompanii 15 batalionu Ułanów Wielkopolskich, którzy pokonywali tor napalmowy. Więcej: http://www.17wbz.wp.mil.pl/pl/66_648.html

Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ
Fot. st. szer. Łukasz Kermel/17WBZ