OSNiP WP – z tradycją w nowoczesność
Kategoria: marynarka wojenna

Ośrodek Szkolenia Nurków i Płetwonurków Wojska Polskiego w Gdyni jest główną jednostką szkolącą w zakresie nurkowania i ratownictwa morskiego w Siłach Zbrojnych RP. Przygotowuje specjalistów do: realizowania i zabezpieczenia wszelkich potrzeb Wojska Polskiego związanych
z wykonywaniem prac podwodnych na wszelkich możliwych głębokościach w wyznaczonych akwenach; samoratowania w sytuacjach kryzysowych dla załóg statków powietrznych będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP; wykonywania ewakuacji z okrętu podwodnego oraz realizacji leczenia, treningów i szkoleń w ramach obsługi komór dekompresyjnych.

Na wyposażeniu OSNiP WP znajduje się kompleks basenowy, w którego skład wchodzi basen duży (wymiary 16m/10m o głębokości 10 m) wraz z systemem symulacji zjawisk hydrometeorologicznych takich jak wysoka fala, gęsta mgła, deszcz i silny wiatr. Fot. chor. mar. Rafał Jaworski/OSNiP WP
Basen wyposażony jest w specjalistyczny podest (podobny do tych jakie znajdują się na okrętach ratowniczych) opuszczany do samego dna basenu. Fot. chor. mar. Rafał Jaworski/OSNiP WP
Głębokość i rozmiar basenu pozwalają szkolić nurków w specyficznych pracach podwodnych jakie realizuje Marynarkę Wojenną RP np. wydobywanie zatopionych przedmiotów (na fotografii zaprezentowano trening z symulatorem torpedy). Fot. chor. mar. Rafał Jaworski/OSNiP WP
System symulacji wykorzystany w pełni swych możliwości potrafi w dużym stopniu zbliżyć szkolenie do realnych warunków jakie mogą wydarzyć się na morzu. Fot. chor. mar. Rafał Jaworski/OSNiP WP
Nad niecką basenową znajduje się suwnica dźwigowa z obrotowym symulatorem śmigłowca służąca do ćwiczeń z ewakuacji dla pilotów i personelu latającego SZ RP. Fot. kpt. mar. Oskar Draus/OSNiP WP
Szkolenie załóg okrętów podwodnych skupione jest na każdym aspekcie trudnej sztuki survivalu morskiego. W momencie wynurzenia się po ewakuacji z okrętu, ważnym elementem jest zdolność do skorzystania z indywidualnego sprzętu jakim jest tratwa oraz organizacja grupy rozbitków. Fot. chor. mar. Rafał Jaworski/OSNiP WP
W skład kompleksu basenowego wchodzi również poligon do prac podwodnych (basen o wymiarach 4m/4m o gł. 4,5 m), na którym zamontowana jest aparatura służąca do nauki spawania i cięcia pod wodą wraz ze specjalistycznym systemem do wentylacji gazów powstałych w wyniku spawania. Fot. kpt. mar. Oskar Draus/OSNiP WP
Podstawowe szkolenie nurkowe, etap szkolenia młodszego nurka oraz zaawansowane – w ramach kursu starszego nurka są każdorazowo omawiane i korygowane przez zespół wykładowców i instruktorów dzięki systemowi kamer podwodnych zamocowanych w basenie. Fot. chor. mar. Rafał Jaworski/OSNiP WP
Pełna gama możliwości systemu symulacji pozwala właściwie przygotować marynarzy do sytuacji trudnych i niebezpiecznych na morzu w ramach kursu Indywidualnych Technik Ratowniczych realizowanych dla załóg okrętów 3FO. Fot. chor. mar. Rafał Jaworski/OSNiP WP