Polacy na czele NATO-wskiej elity
Kategoria: marynarka wojenna

Polska jako pierwszy członek NATO włączony do sojuszu po 1999 roku otrzymała prestiżowe zadanie dowodzenia najstarszym z czterech stałych zespołów okrętowych Sił NATO. Przez półtora roku (od stycznia 2010 do czerwca 2011) okrętem dowodzenia SNMCMG1 (Standing NATO Minecountermeasures Group One) był ORP „Kontradmirał X. Czernicki”. Przez cały 2010 rok zespołem dowodził polski oficer (kmdr por. Krzysztof Rybak) wspomagany niemal wyłącznie polskim sztabem. W 2010 roku trzymiesięczną misję w składzie SNMCMG1 pełnił również niszczyciel min ORP „Mewa”. W opinii sojuszników polskie okrętowe siły przeciwminowe to jeden z najlepszych „towarów eksportowych” Marynarki Wojennej RP.

ORP „Kontradmirał X. Czernicki” jako okręt flagowy SNMCMG1 dowodził jednostkami z Belgii, Estonii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Wlk. Brytanii. Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas/Marynarka Wojenna
Od stycznia 2010 roku do czerwca 2011 roku, pod flagą NATO polski okręt uczestniczył w operacjach, podczas których zniszczono 35 różnego rodzaju materiałów wybuchowych zalegających na dnie o łącznej masie 12,5 tony. Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas/Marynarka Wojenna
W marcu 2011 roku ORP „Konradmirał Xawery Czernicki” rozpoczął działania na Morzu Śródziemnym w ramach misji antyterrorystycznej pod kryptonimem „Active Endeavour”. Polska jednostka prowadziła monitoring żeglugi, zwłaszcza rejonów, szczególnie narażonych na działania grup terrorystycznych oraz wykrywała i identyfikowała podejrzane jednostki mogące dostarczać nielegalne uzbrojenie, materiały czy substancje lub przemycać ludzi. Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas/Marynarka Wojenna
Jednym z zadań ORP „Kontradmiral X. Czernicki” i niszczyciela min ORP „Mewa” była prezentacja bandery, tak polskiej jak i NATO-wskiej. Okręty SNMCMG1 w trakcie działań odwiedziły kilkanaście portów i działały na Morzu Śródziemnym, Oceanie Atlantyckim, Morzu Północnym i na Bałtyku. Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas/Marynarka Wojenna
ORP „Kontradmirał X. Czernicki” funkcjonował jako okręt dowodzenia i wsparcia sił przeciwminowych stanowiąc platformę dla sztabu SNMCMG1 oraz zaplecze logistyczno-opracyjne dla sił zespołu. Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas/Marynarka Wojenna
W czasie międzynarodowych ćwiczeń DANEX 2010 wspólnie z SNMCMG1 działały dodatkowe jednostki przeciwminowe, w tym niszczyciel min ORP „Czajka”. Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas/Marynarka Wojenna
Działania ORP „Kontradmirał X. Czernicki” i niszczyciela min ORP „Mewa” w składzie SNMCMG1 to operacja bojowa. Podczas działań zniszczono 35 różnego rodzaju materiałów wybuchowych zalegających na dnie o łącznej masie 12,5 tony. „Czernicki” działał także w operacji antyterrorystycznej NATO „Active Endeavour”. Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas/Marynarka Wojenna
Jedną z najbardziej skomplikowanych operacji połączonych na morzu są lotniczo-morskie akcje ratownicze. Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas/Marynarka Wojenna
Ćwiczenia ratownicze w trakcie międzynarodowych manewrów dają możliwość do wykonania manewrów w wielonarodowym środowisku - podjęcia rozbitków z wody lub chorych z pokładu okrętu na pokład śmigłowca. Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas/Marynarka Wojenna
Tego typu międzynarodowe ćwiczenia ratownicze prowadzą do ujednolicenia procedur i zgrania załóg okrętów i śmigłowców różnych państw. Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas/Marynarka Wojenna
Za każda misją stoją ludzie. Załoga ORP „Kontradmirał X. Czernicki” liczyła 59 osób. Dodatkowo na pokładzie okrętu funkcjonował sztab, na którego czele stał dowódca zespołu. Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas/Marynarka Wojenna
Każdy marynarz ma swoje ściśle określone zadanie na okoliczność różnego rodzaju i charakteru działań. Misja w składzie SNMCMG1 ma tą specyfikę, że łączy zadania bojowe (operacje przeciwminowe i antyterrorystyczne), szkoleniowe (ćwiczenia międzynarodowe) i reprezentacyjne (wizyty w portach). Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas/Marynarka Wojenna
Najcenniejszą wartością działań w składzie SNMCMG1 jest współpraca w wielonarodowym środowisku. Polskie okrętowe siły przeciwminowe działają w operacjach NATO już od 2002 roku. O skali doświadczenia i zaangażowania niech świadczy fakt, iż Polska jako pierwszy spośród członków przyjętych do NATO po 1999 roku otrzymała przywilej dowodzenia elitą sił przeciwminowych Sojuszu. Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas/Marynarka Wojenna
Pod flagą NATO ORP „Kontradmirał X. Czernicki” przebył ponad 35 000 mil morskich, uczestniczył w 5 operacjach bojowych niszczenia materiałów wybuchowych spoczywających na dnie mórz, podczas których zniszczono 35 różnego rodzaju materiałów wybuchowych o łącznej masie 12,5 tony. Brał udział w 11 międzynarodowych manewrach oraz w operacji antyterrorystycznej pk „Active Endeavour”. Fot. kpt. mar. Piotr Wojtas/Marynarka Wojenna