Polska - aktywny sojusznik w ramach misji BAP
Kategoria: siły powietrzne

29 marca 2004 Litwa, Łotwa i Estonia stały się członkami NATO. Dzień później zainaugurowano misję Baltic Air Policing w ramach, której państwa członkowskie wspierają ochronę przestrzeni powietrznej krajów bałtyckich. Polska w ciągu 15 lat jej trwania jest jednym z najaktywniejszych Sojuszników - w tym momencie dyżur bojowy pełni ósma zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego Orlik - tym razem wystawiona przez żołnierzy z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego.

Fot. B.Bera
Fot. B.Bera
Fot. B.Bera
Fot. B.Bera
Fot. B.Bera
Fot. B.Bera
Fot. B.Bera
Fot. B.Bera
Fot. B.Bera
Fot. B.Bera
Fot. B.Bera