Polska flaga w Czadzie
Kategoria: misje

Polscy żołnierze w ramach misji w Republice Czadu wykonywali zadania od września 2008 r., działając najpierw w ramach sił pokojowych EUFOR Chad, a od marca 2009 w ramach sił ONZ MINURCAT. Zasadniczymi zadaniami polskiego kontyngentu było m.in. zapewnienie bezpieczeństwa i ochrona pracowników organizacji humanitarnych, personelu ONZ i MINURCAT pozostających w rejonie odpowiedzialności, współpraca z władzami i lokalnymi liderami, monitorowanie sytuacji społeczno-politycznej i militarnej na teatrze działań oraz zapewnienie kontroli osób, miejsc, obiektów oraz patrolowanie i monitorowanie sytuacji w rejonie odpowiedzialności.

Polski kontyngent składał się z dwóch kompanii manewrowych wystawianych przez Wojska Lądowe i Żandarmerię Wojskową, kompanii logistycznej oraz logistyki wraz z pododdziałami zabezpieczenia – razem ok. 320 żołnierzy i pracowników wojska. 9 grudnia 2009 r. w bazie Iriba w Czadzie odbyła się uroczystość przekazania odpowiedzialności za działania w Sektorze Północnym kontyngentowi z Mongolii, co zakończyło półtora roku pobytu SZ RP w Afryce.

Poprawa bezpieczeństwa w rejonie stacjonowania Polskiego Kontyngentu Wojskowego to wymierny efekt naszego pobytu w Czadzie. Fot. ppłk S. Ratyński/Sztab Generalny WP
Uśmiech na twarzy dzieci to najlepsze podziękowanie za dotychczasowe wysiłki żołnierzy w umacnianie pozytywnych więzi. Fot. ppłk S. Ratyński/Sztab Generalny WP
Doraźna pomoc medyczna niesiona w trakcie wykonywania zadań patrolowych była bardzo dobrze przyjmowana. Fot. ppłk S. Ratyński/Sztab Generalny WP
Oprócz codziennej pomocy ambulatoryjnej udzielanej mieszkańcom Iriby żołnierze systematycznie wspierali lokalny szpital. Fot. ppłk S. Ratyński/Sztab Generalny WP
Pomoc mieszkańcom rejonu Wadi Fira to ogromne wyzwanie dla żołnierzy z kieleckiej grupy CIMIC. Fot. ppłk S. Ratyński/Sztab Generalny WP
My Europejczycy nie odczuwamy na co dzień braku wody i nie mamy dla niej takiego szacunku jak miejscowa ludność. Fot. ppłk S. Ratyński/Sztab Generalny WP
Kapitan Zaborowski (CIMIC) przekazuje piątą już pompę zamontowaną przez polskich żołnierzy w okolicach miejscowości Bahai i obozu Our Cassoni. Fot. ppłk S. Ratyński/Sztab Generalny WP
Realizację projektów pomocowych zaczęliśmy od oceny potrzeb miejscowej ludności. Fot. ppłk S. Ratyński/Sztab Generalny WP
Normą jest, że najbliższe ujęcie wody pitnej oddalone jest o 4 godziny forsownego marszu w kurzu i piekielnym słońcu Afryki. Fot. ppłk S. Ratyński/Sztab Generalny WP
Woda to największy dar dla ludności Afryki, a szczególnie dla północnego Czadu, który z roku na rok wysycha. Fot. ppłk S. Ratyński/Sztab Generalny WP
Przedstawiciele organizacji międzynarodowych chętnie korzystają z ochrony transportów, które dzięki naszym działaniom zaczęły docierać do najbardziej potrzebujących. Fot. ppłk S. Ratyński/Sztab Generalny WP
Polscy żołnierze jeżdżący w patrolach i konwojach często napotykaną na drodze podłożony przez lokalną ludność niebezpieczny złom – mówi o swojej pracy dowódca patrolu rozminowania chorąży Henryk Trębasz 5 Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina. Fot. ppłk S. Ratyński/Sztab Generalny WP
Polskie patrole cyklicznie kontaktują się z przedstawicielami czadyjskich sił bezpieczeństwa wymieniając informację na temat sytuacji w regionie i najnowszych wydarzeń. Fot. ppłk S. Ratyński/Sztab Generalny WP
Ochrona konwojów oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom organizacji humanitarnych wiozącym to jedno z zadań polskich żołnierzy w Czadzie. Fot. ppłk S. Ratyński/Sztab Generalny WP
Ochrona pracowników organizacji humanitarnych oraz dostaw pomocy do obozów Toulum, Am Nabak i Our Cassoni to jedno z głównych zadań polaków. Fot. ppłk S. Ratyński/Sztab Generalny WP
Operacja w Czadzie to przede wszystkim wyzwanie i sprawdzian dla logistyki, która oprócz przerzutu żołnierzy musiała utrzymywać stałe dostawy. Fot. ppłk S. Ratyński/Sztab Generalny WP