Przed misją ...
Kategoria: misje

Spadochroniarze z 6 Brygady Powietrznodesantowej przez tydzień (13-17.03.2017 r.) na poligonie w Wędrzynie potwierdzali swoją gotowość do realizacji zadań w ramach XXXVI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Kosovo Forces (PKW KFOR).

Plan ćwiczenia „Prisztina 17/I” zawierał szereg zadań taktycznych mających na celu sprawdzenie ich realizacji przez poszczególne komórki kontyngentu i kompanię manewrową.

Certyfikacji poddany został cały kontyngent, którego trzon stanowią żołnierze 6 batalionu powietrznodesantowego z Gliwic. Wraz z nimi szkolili się żołnierze z: 9 pułku rozpoznawczego z Lidzbarka Warmińskiego, 1 Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych z Kielc, Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego oraz Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy.

Przeszukanie
Oceniane zagadnienia obejmowały działanie kompanii manewrowej w czasie realizacji zadań patrolowych, w tym dokonanie przeszukania.
Przeszukanie cd.
Oceniane zagadnienia obejmowały działanie kompanii manewrowej w czasie realizacji zadań patrolowych, w tym dokonanie przeszukania.
patrol
Oceniane zagadnienia obejmowały działanie kompanii manewrowej w czasie realizacji zadań patrolowych.
wzt-3
W ćwiczeniu certyfikującym kontyngentu brało udział ponad 450 żołnierzy, którzy mieli do dyspozycji ok. 80, różnego rodzaju, pojazdów w tym WZT-3 z 17 Brygady Zmechanizowanej.
łączność
Żołnierze doskonalili się z procedur operacyjnych i taktycznych, a przede wszystkim realizowali intensywne szkolenie na zajmowanych w PKW KFOR stanowiskach funkcyjnych - m.in. trenowano zachowanie łączności.
czworonożny saper
Czworonożny saper. W ćwiczenie Prisztina 17/I zaangażowali się także czworonożni saperzy wraz z przewodnikami z 2. pułku saperów z Kazunia.
ranny żołnierz
Udzielenie pomocy rannemu i rozpoczęcie procedury ewakuacji medycznej (MEDEVAC).
MEDEVAC
Na wezwanie żołnierzy patrolu przybył śmigłowiec Mi-17 z Powietrznej Jednostki Ewakuacji Medycznej 25 Brygady Kawalerii Powietrznej.
MEDEVAC - start
Ewakuacja medyczna rannego żołnierza (MEDEVAC) śmigłowcem Mi-17 z 25.BKPow.
Zamieszki
Zamieszki spowodowały konieczność podjęcia działań z zakresu taktyki prewencyjno-porządkowej CRC (Crowd & Riot Control).
QRF
Wsparcia udzielił pododdział alarmowy tzw. QRF - quick reaction force wezwany przez patrol.
ŻW
Zamieszki wymagały wsparcia wojskowych żandarmów - z Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej z Mińska Mazowieckiego
CRC UXO
Wśród innych ocenianych elementów była realizacja przedsięwzięć w ramach przeciwdziałania improwizowanym ładunkom wybuchowym oraz po znalezieniu i wykryciu niewybuchów - Unexploded Ordnance (UXO)
UXO
Wśród innych ocenianych elementów była realizacja przedsięwzięć w ramach przeciwdziałania improwizowanym ładunkom wybuchowym oraz po znalezieniu i wykryciu niewybuchów - Unexploded Ordnance (UXO)
BMR
Trenowano przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z użyciem broni masowego rażenia (BMR) lub toksycznych środków przemysłowych.
BMR - zwalczanie
Trenowano przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z użyciem toksycznych środków przemysłowych.
burmistrz
Kontakt z lokalną społecznośćią. W urealnieniu sytuacji, w jakiej mógłby się znaleźć kontyngent, pomógł Burmistrz Sulęcina. Wcielił się on w rolę burmistrza Novo Selo w Kosowie i zaprosił do Urzędu Miejskiego dowódcę PKW ppłk. Roberta Kruza.
sukces
Cel został osiągnięty. Ćwiczenie taktyczne z wojskami pk. "Prisztina-17/I” potwierdziło, że wysiłek żołnierzy oraz czas poświęcony na szkolenie i zgrywanie poszczególnych elementów nie poszły na marne.
Combat Ready
Kontyngent osiągnął pełną gotowość do misji otrzymując od zespołu certyfikującego ocenę bardzo dobrą. Jak podkreślił podczas zakończenia ćwiczenia Dowódca 6.BPD gen. bryg. Grzegorz Hałupka - "kontyngent jest Combat Ready".