Przeszli przez zielone piekło
Kategoria: wojska lądowe

Dwóch podchorążych z Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu przeszło szkolenie w Gujanie Francuskiej. Realizowali oni swoje studia w ramach programu ERASMUS+ w L’Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr. Akademia wojskowa założona w 1802 przez Napoleona Bonaparte kształci przyszłe kadry oficerskie na potrzeby francuskich wojsk lądowych. Studenci uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych, podczas których poszerzali swoją wiedzę z zakresu geopolityki, integracji europejskiej, współpracy międzynarodowej i wojskowej realizując wraz z francuskimi kadetami zadania taktyczne, strzelania bojowe czy zgrupowania poligonowe.

Fot. CMM 3 REI

Fot. CMM 3 REI
Fot. CMM 3 REI
Fot. CMM 3 REI
Fot. CMM 3 REI
Fot. CMM 3 REI
Fot. CMM 3 REI