Ruszył Borsuk
Kategoria: wojska lądowe

3000 żołnierzy z Polski i Niemiec, blisko 500 jednostek sprzętu, w tym czołgów, wozów bojowych, śmigłowców oraz innego uzbrojenia jest zaangażowane w największe ćwiczenie taktyczne z wojskami 11. Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej (11LDKPanc) w 2012 roku pod kryptonimem „BORSUK 12”.

Manewry rozpoczęły się 26 marca br. i potrwają 6 dni. Fot. archiwum 11LDKPanc
Głównym celem ćwiczenia jest sprawdzenie zdolności 10. Brygady Kawalerii Pancernej (10BKPanc) ze Świętoszowa do realizacji zadań zgodnie z wojennym przeznaczeniem. Fot. archiwum 11LDKPanc
Żołnierze prowadzą zadania związane z przemieszczeniem się brygady, prowadzeniem działań przeciwdywersyjnych, walką z taktycznym desantem powietrznym, pokonaniem przeszkody wodnej, planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem obrony oraz natarcia. Fot. archiwum 11LDKPanc
Podczas manewrów żołnierze współdziałają z jednostkami układu pozamilitarnego, takimi jak: policja, straż pożarna czy władze samorządowe. Fot. archiwum 11LDKPanc
Wszystkie działania prowadzone są zarówno w dzień, jak i w nocy. Fot. archiwum 11LDKPanc
Przyjęta sytuacja operacyjna podczas ćwiczenia „Czarnej Dywizji” nie odzwierciedla żadnego realnego państwa i nie odnosi się do jakichkolwiek rzeczywistych uwarunkowań politycznych lub militarnych. Fot. archiwum 11LDKPanc
Niemniej jednak jest ściśle związana z problemami i kwestiami jakimi zajmują się najwięksi tego świata. Fot. archiwum 11LDKPanc
Z dnia na dzień żołnierze zostali przeniesieni w sam środek hipotetycznego konfliktu zbrojnego, który wybuchł na skutek walk mniejszości narodowych o zyskanie większych praw, a także sporów o wpływy na terenach bogatych w złoża gazu, miedzi oraz ropy. Fot. archiwum 11LDKPanc
Wszystko rozpoczęło się od załadunku ciężkiego sprzętu oraz przemieszczenia go w rejon przyszłych działań, czyli w okolice poligonu w Wędrzynie. Fot. archiwum 11LDKPanc
BORSUK 12 jest doskonałą okazją do tego, aby przećwiczyć współdziałanie wielu jednostek wojskowych, różnych rodzajów sprzętu, uzbrojenia oraz systemów wspomagających dowodzenie. Fot. por. Joanna Nowakowska/11LDKPanc.
Działania na ziemi wspierają śmigłowce bojowe, myśliwce z Sił Powietrznych oraz bezzałogowe środki rozpoznawcze. Fot. por. Joanna Nowakowska/11LDKPanc.
Oprócz jednostek „Czarnej Dywizji” w ćwiczeniu uczestniczą żołnierze z 21. Brygady Pancernej Bundeswehry. Fot. por. Joanna Nowakowska/11LDKPanc.
Fot. por. Joanna Nowakowska/11LDKPanc.
Fot. por. Joanna Nowakowska/11LDKPanc.
Fot. por. Joanna Nowakowska/11LDKPanc.
Fot. archiwum 11LDKPanc
Fot. archiwum 11LDKPanc
Fot. archiwum 11LDKPanc
Fot. archiwum 11LDKPanc
Fot. archiwum 11LDKPanc
Fot. archiwum 11LDKPanc
Fot. archiwum 11LDKPanc
Fot. archiwum 11LDKPanc
Fot. archiwum 11LDKPanc