Rywalizowali o miano najlepszego strzelca
Kategoria: wojska lądowe

Ponad 100 weteranów misji zagranicznych stanęło do walki o miano najlepszego strzelca w ramach III zawodów strzeleckich weteranów im. generała broni Tadeusza Buka. Odbyły się one w ramach tegorocznych obchodów Dnia Weterana, zorganizowanych w stolicy Dolnego Śląska – Wrocławiu.
Zawody, które zorganizowały wspólnie Dowództwo Wojsk Lądowych i Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, odbyły się tym razem w przeddzień głównych uroczystości, 28 maja, na strzelnicy Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu. Rywalizujący w nich weterani walczyli nie tylko o najwyższy dorobek punktowy, ale także o puchary, które ufundował patron honorowy imprezy Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

W wyniku zaciętej rywalizacji najlepszym strzelcem III edycji zawodów strzeleckich weteranów im. śp. generała broni Tadeusza Buka okazał się zdobywca 93 punktów młodszy chorąży Mirosław Augustyn. Drugie miejsce zajął, zdobywając 92 punkty, sierżant sztabowy rezerwy Marek Rzodkiewicz. Trzecie miejsce na podium zajął podpułkownik rezerwy Tomasz Zdziarski. uzyskując w sumie 91 punktów. Nagrodę dla najlepszego weterana rezerwisty, ufundowaną przez Dowódcę Wojsk Lądowych, wywalczył zdobywca 89 punktów starszy plutonowy rezerwy Mariusz Saczek.

Fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON
Fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON
Fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON
Fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON
Fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON
Fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON
Fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON
Fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON
Fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON
Fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON
Fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON
Fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON
Fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON
Fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON
Fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON
Fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON
Fot. mjr R.Siemaszko/DPI MON