Sojusznicy na Saber Strike 17 i Iron Wolf 17
Kategoria: misje

W ćwiczeniu Saber Strike 17 trwającym od 5 do 16 czerwca 2017 roku udział wzięło na terenie Polski blisko 3000 żołnierzy z kilku państw NATO: z Polski (1300 żołnierzy), ze stacjonującej w Bemowie Piskim - Batalionowej Grupy Bojowej NATO (1100 sojuszników z USA, Rumunii i Wielkiej Brytanii), a także z Kanady i Litwy (300 żołnierzy).

Tematem ćwiczenia było prowadzenie międzynarodowej operacji lądowej w krajach nadbałtyckich, z użyciem sił i środków wojsk lądowych, sił powietrznych oraz piechoty morskiej państw NATO i partnerskich na mocy artykułu V Traktatu Waszyngtońskiego. Głównym celem było zgrywanie pododdziałów do walki w operacji sojuszniczej.

Ćwiczący żołnierze realizowali odparcie atakującego przeciwnika, wsparcie z powietrza pola walki przez samoloty F-16, B-52, B-1B oraz śmigłowce Mi-24 i W-3 Sokół, niszczenie min za pomocą ładunków wydłużonych, ostrzał artyleryjski i ewakuację medyczną z pola walki.

Saber Strike 17 obejmowało wszystkie grupy bojowe - polską, litewską, łotewską i estońską. Współstanowią one gwarancję bezpieczeństwa Polski i całej wschodniej flanki NATO.

Ćwiczenia Iron Wolf 2017, które odbywają się na Litwie jako część Saber Strike objęły ok. 5,3 tys. żołnierzy z dziesięciu państw, w tym.in. ze Stanów Zjednoczonych, z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Belgii.
Fot. mjr R.Siemaszko/MON

Saber Strike 17 w Orzyszu
Saber Strike 17 w Orzyszu
Saber Strike 17 w Orzyszu
Saber Strike 17 w Orzyszu
Saber Strike 17 w Orzyszu
Saber Strike 17 w Orzyszu
Saber Strike 17 w Orzyszu
Saber Strike 17 w Orzyszu
Saber Strike 17 w Orzyszu
Saber Strike 17 w Orzyszu
Saber Strike 17 w Orzyszu
Saber Strike 17 w Orzyszu
Iron Wolf 17 na Litwie
Iron Wolf 17 na Litwie
Iron Wolf 17 na Litwie
Iron Wolf 17 na Litwie
Iron Wolf 17 na Litwie
Iron Wolf 17 na Litwie
Iron Wolf 17 na Litwie
Iron Wolf 17 na Litwie
Iron Wolf 17 na Litwie
Iron Wolf 17 na Litwie
Iron Wolf 17 na Litwie
Iron Wolf 17 na Litwie
Iron Wolf 17 na Litwie
Iron Wolf 17 na Litwie