Strzelcy wyborowi 16 Dywizji Zmechanizowanej cz.2
Kategoria: wojska lądowe

Strzelcy wyborowi 16DZ zakończyli dwutygodniowe szkolenie. W 1. Brygadzie Pancernej (Warszawa - Wesoła) zrealizowane zostało Zgrupowanie taktyczno – ogniowe pododdziałów strzelców wyborowych. W ćwiczeniu udział wzięli strzelcy wyborowi z: 1BPanc., 9BKPanc, 20BZ i 15BZ. W ramach szkolenia zorganizowanego na obiektach Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia doskonalono umiejętności w zakresie prowadzenia strzelań: bojowego, sytuacyjnego oraz taktyki działań strzelców wyborowych. Ponadto zgrywano elementy par strzelców i sekcji strzelców wyborowych podczas wykonywania zadań taktycznych i ogniowych w warunkach zimowych.

Fot. Leszek Kujawski / FoxTwo.pl
Fot. Leszek Kujawski / FoxTwo.pl
Fot. Leszek Kujawski / FoxTwo.pl
Fot. Leszek Kujawski / FoxTwo.pl
Fot. Leszek Kujawski / FoxTwo.pl
Fot. Leszek Kujawski / FoxTwo.pl
Fot. Leszek Kujawski / FoxTwo.pl
Fot. Leszek Kujawski / FoxTwo.pl
Fot. Leszek Kujawski / FoxTwo.pl