Styczniowy poligon
Kategoria: wojska lądowe

Szkolenie poligonowe pododdziałów 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej na obiektach Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych odbyło się w Orzyszu od 16 do 27 stycznia 2017 roku. W szkoleniu udział wzięło blisko 900 żołnierzy głównie z 2 batalionu zmechanizowanego.

2 batalion zmechanizowany znajdujący się obecnie w okresie szkolenia w środowisku połączonych broni i innych rodzajów wojsk realizował głównie zajęcia z taktyki i szkolenia ogniowego na takich obiektach szkoleniowych jak Bojowa Strzelnica Piechoty Bemowo Piskie i Gaudynek oraz na Pasie Taktycznym Wierzbiny, zaś szkolenie taktyczne między innymi na Ośrodku Ćwiczeń Klusy i Wyręby.

Styczniowy poligon dał żołnierzom możliwość sprawdzenia się i doskonalenia posiadanych umiejętności w trudnych zimowych warunkach. Fot. Michał Wajnchold.

Żołnierze 2 batalionu zmechanizowanego 15GBZ w czasie zajęć z taktyki - kompania w obronie.
Żołnierze 2 batalionu zmechanizowanego 15GBZ w czasie zajęć z taktyki - kompania w obronie.
Ćwiczenie w skrytym podchodzeniu - etap identyfikacji celu i oddania strzału, po którym strzelec wyborowy nie zostanie wykryty przez obserwatora
Ćwiczenie w skrytym podchodzeniu - etap identyfikacji celu i oddania strzału, po którym strzelec wyborowy nie zostanie wykryty przez obserwatora
Kompania zmechanizowana w czasie marszu ubezpieczonego do rejonu ześrodkowania na pasie ćwiczeń taktycznych Wierzbiny.
Kompania zmechanizowana w czasie marszu ubezpieczonego do rejonu ześrodkowania na pasie ćwiczeń taktycznych Wierzbiny.
BWP-1 zasadnicze uzbrojenie pododdziałów zmechanizowanych 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.
BWP-1 zasadnicze uzbrojenie pododdziałów zmechanizowanych 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej.
73 mm armata 2A28 Grom i sprzężony z nią karabin maszynowy 7,62 mm PKT to zasadnicze uzbrojenie bojowego wozu piechoty.
73 mm armata 2A28 Grom i sprzężony z nią karabin maszynowy 7,62 mm PKT to zasadnicze uzbrojenie bojowego wozu piechoty.
W czasie marszu kompania zmechanizowana prowadzi obserwację okrężną głównie przez peryskopy, otwory strzelnicze i celowniki broni pokładowej.
W czasie marszu kompania zmechanizowana prowadzi obserwację okrężną głównie przez peryskopy, otwory strzelnicze i celowniki broni pokładowej.
Obsługa granatnika RPG-7W w czasie strzelania na Bojowej Strzelnicy Piechoty w Bemowie Piskim.
Obsługa granatnika RPG-7W w czasie strzelania na Bojowej Strzelnicy Piechoty w Bemowie Piskim.
Obsługa moździerza podczas przygotowania do wykonania komendy - Obsługa do boju.
Obsługa moździerza podczas przygotowania do wykonania komendy - Obsługa do boju.
Obsługa moździerza M120 z kompanii wsparcia w czasie jego wycelowania w kierunku zasadniczym.
Obsługa moździerza M120 z kompanii wsparcia w czasie jego wycelowania w kierunku zasadniczym.
Obsługa PPK SPIKE na stanowisku ogniowym w czasie prowadzenie obserwacji.
Obsługa PPK SPIKE na stanowisku ogniowym w czasie prowadzenie obserwacji.
Para strzelców wyborowych w czasie prowadzenia obserwacji na posterunku obserwacyjnym wyposażeni w karabin wyborowy 7,62mm kbw ALEX.
Para strzelców wyborowych w czasie prowadzenia obserwacji na posterunku obserwacyjnym wyposażeni w karabin wyborowy 7,62mm kbw ALEX.
Strzelec wyborowy w trakcie ćwiczenia pomiaru odległości do celu.
Strzelec wyborowy w trakcie ćwiczenia pomiaru odległości do celu.
Strzelec wyborowy w trakcie ćwiczenia niezbędnych do utrzymania i wyrobienia cech potrzebnych podczas prowadzenia obserwacji.
Strzelec wyborowy w trakcie ćwiczenia niezbędnych do utrzymania i wyrobienia cech potrzebnych podczas prowadzenia obserwacji.
Wóz zabezpieczenia technicznego WZT-2 jest pojazdem opancerzonym na podwoziu czołgu T-55.
Wóz zabezpieczenia technicznego WZT-2 jest pojazdem opancerzonym na podwoziu czołgu T-55.