PKW Rumunia na południowo - wschodniej flance NATO
Kategoria: misje

Żołnierze kompanii zmotoryzowanej I zmiany PKW Rumunia realizującej zadania w ramach dostosowanej wysuniętej obecności NATO #tFP (ang. NATO Tailored Forward Presence) zrealizowali ponad dwutygodniowe szkolenie zintegrowane, wspólnie z rumuńskimi żołnierzami z 26. batalionu piechoty wchodzącego w skład Wielonarodowej Brygady Południe-Wschód.
Zdjęcia: szer. Jacek Rok.

Szkolenie w PKW Rumunia
Szkolenie rozpoczęło się wykonaniem marszu po drogach publicznych na odległość blisko 300 km z bazy kontyngentu w Craiovej, do rumuńskiego ośrodka szkoleniowego poligonowego w miejscowości Cincu.
Szkolenie w PKW Rumunia
Po przybyciu na miejsce nastąpiło zorganizowanie parku sprzętu technicznego, polowego magazynu środków bojowych i zakwaterowanie żołnierzy w kontenerach mieszkalnych oraz zrealizowano przedsięwzięcia obsługowe i przygotowawcze
Szkolenie w PKW Rumunia
Plutony, zarówno polskie, jak i rumuński realizowały zadania z obszaru działań przeciwhybrydowych i kryzysowych. Wspólnie wykonywano marsze, przeszukiwanie i patrolowanie terenu.
Szkolenie w PKW Rumunia
Plutony, zarówno polskie, jak i rumuński realizowały zadania z obszaru działań przeciwhybrydowych i kryzysowych. Wspólnie wykonywano marsze, przeszukiwanie i patrolowanie terenu.
Szkolenie w PKW Rumunia
Zgrywano oraz stworzono warunki do doskonalenia i sprawdzenia podległych dowódców z umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia działań.
Szkolenie w PKW Rumunia
Zgrywano oraz stworzono warunki do doskonalenia i sprawdzenia podległych dowódców z umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia działań.
Szkolenie w PKW Rumunia
Zgrywano oraz stworzono warunki do doskonalenia i sprawdzenia podległych dowódców z umiejętności planowania, organizowania i prowadzenia działań.
Szkolenie w PKW Rumunia
Przed wyjściem w „teren”, który charakteryzował się wysokimi wzniesieniami, zrealizowano cykl szkoleń stacjonarnych na VBS (Virtual Battlefield System)
Szkolenie w PKW Rumunia
Ćwiczenia taktyczne odbyły się na poziomie kompanii wykorzystujacej KTO Rosomak. Kompania została wzmocniona rumuńskim plutonem piechoty, wyposażonym w KTO Piranha.
Szkolenie w PKW Rumunia
Działania obejmowały zajęcie i patrolowanie rejonu wyjściowego w dzień i w nocy.
Szkolenie w PKW Rumunia
Działania obejmowały zajęcie i patrolowanie rejonu wyjściowego w dzień i w nocy.
Szkolenie w PKW Rumunia
Działania obejmowały zajęcie i patrolowanie rejonu wyjściowego w dzień i w nocy.
Szkolenie w PKW Rumunia
Kulminacyjnym elementem szkolenia była przeprowadzenie w dniach 7 i 8 września ćwiczenia kierowania ogniem drużyną i plutonem w warunkach dziennych i nocnych. Zrealizowano strzelanie ze wszystkich środków ogniowych, będących na wyposażeniu kompanii. Między innymi wykonano strzelanie z automatycznego granatnika MK-19, 60 mm moździerza LM-60 oraz 30 mm armaty, w którą jest uzbrojony KTO Rosomak.
Szkolenie w PKW Rumunia
Kulminacyjnym elementem szkolenia była przeprowadzenie w dniach 7 i 8 września ćwiczenia kierowania ogniem drużyną i plutonem w warunkach dziennych i nocnych. Zrealizowano strzelanie ze wszystkich środków ogniowych, będących na wyposażeniu kompanii. Między innymi wykonano strzelanie z automatycznego granatnika MK-19, 60 mm moździerza LM-60 oraz 30 mm armaty, w którą jest uzbrojony KTO Rosomak.
Szkolenie w PKW Rumunia
Kulminacyjnym elementem szkolenia była przeprowadzenie w dniach 7 i 8 września ćwiczenia kierowania ogniem drużyną i plutonem w warunkach dziennych i nocnych. Zrealizowano strzelanie ze wszystkich środków ogniowych, będących na wyposażeniu kompanii. Między innymi wykonano strzelanie z automatycznego granatnika MK-19, 60 mm moździerza LM-60 oraz 30 mm armaty, w którą jest uzbrojony KTO Rosomak.