Szkolili się z GROM-em
Kategoria: wojska specjalne

W sobotę, na poligonie drawskim, ponad czterdziestu dowódców z pododdziałów 12 Brygady Zmechanizowanej szkoliło się z instruktorami Jednostki Wojskowej GROM.

Dowódcy plutonów oraz ich zastępcy z pododdziałów 12 Brygady Zmechanizowanej wyznaczeni do zgrupowania bojowego XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego doskonalili techniki operacyjne stosowane podczas wykonywania zadań w Afganistanie pod okiem instruktorów GROM. Fot. kpt. Janusz Błaszczak/12 Brygada Zmechanizowana
Podczas całodobowych zajęć praktycznych, operatorzy z GROM-u dzielili się doświadczeniami i udzielali praktycznych porad. Fot. kpt. Janusz Błaszczak/12 Brygada Zmechanizowana
Żołnierze wymienili się doświadczeniami nt. wszelkich działań taktycznych: działania patrolu, przeszukiwania obiektów i taktyki walki w terenie zurbanizowanym oraz ratownictwa medycznego. Fot. kpt. Janusz Błaszczak/12 Brygada Zmechanizowana
„Jest to raczej wymiana doświadczeń niż szkolenie. Chłopaki są doświadczonymi żołnierzami” twierdzili w rozmowach operatorzy GROM. Fot. kpt. Janusz Błaszczak/12 Brygada Zmechanizowana
Na każdym punkcie nauczania instruktor najpierw obserwował działanie sytuacyjne i zastosowane rozwiązania taktyczne, dopiero później sugerował wprowadzenie pewnych modyfikacji. Fot. kpt. Janusz Błaszczak/12 Brygada Zmechanizowana
Po akceptacji zmian w taktyce działania, po raz kolejny ćwiczono poszczególne zagadnienia. Fot. kpt. Janusz Błaszczak/12 Brygada Zmechanizowana
Instruktorzy ogromną uwagę zwracali na przestrzeganie ustalonych procedur dotyczących: ubezpieczenia i pilnowania swoich sektorów jak również na udzielanie pomocy medycznej. Fot. kpt. Janusz Błaszczak/12 Brygada Zmechanizowana
Blok zajęć praktycznych z instruktorami Wojsk Specjalnych, zakończył trwający od 29 lutego kurs instruktorsko - metodyczny dla dowódców plutonów. Fot. kpt. Janusz Błaszczak/12 Brygada Zmechanizowana
Żołnierze 12 Brygady Zmechanizowanej wejdą w skład zgrupowania bojowego XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Fot. kpt. Janusz Błaszczak/12 Brygada Zmechanizowana