Transport pod "parasolem"
Kategoria: marynarka wojenna

Rozpoczęły się manewry tak zwanej Okrętowej Grupy Zadaniowej. Trzon sił biorących udział w ćwiczeniu stanowią fregaty rakietowe: ORP „Gen. K. Pułaski” i ORP „Gen. T. Kościuszko”. Jednostki te, we współdziałaniu z okrętami rakietowymi, niszczycielami min, okrętami ratowniczymi, zabezpieczenia oraz lotnictwem morskim ćwiczyć będą operację zapewnienia bezpieczeństwa morskich szlaków komunikacyjnych. Będą tworzyć tzw. „parasol” bezpieczeństwa dla transportu morskiego.

Podczas manewrów OGZ załogi okrętów prowadzić będą monitoring żeglugi oraz sytuacji powietrznej. Fot. Marian Kluczyński/Marynarka Wojenna
Przećwiczą osłonę transportu morskiego przed atakami z powietrza oraz atakami okrętów nawodnych. Fot. Marian Kluczyński/Marynarka Wojenna
Prowadzone będą strzelania artyleryjskie oraz zadania przeciwminowe. W trakcie działań okręty bojowe wspierane będą przez zbiornikowiec, dzięki czemu będą mogły zaopatrywać się w morzu bez konieczności powrotu do portu. Fot. Marian Kluczyński/Marynarka Wojenna
Równolegle do działań bojowych ćwiczone będą akcje ratownicze z udziałem między innymi grup nurkowych. Operacje lotnicze, we współdziałaniu z siłami okrętowymi, prowadzić będą załogi śmigłowca pokładowego SH-2G przeznaczonego do zwalczanie okrętów podwodnych oraz samolot patrolowo – rozpoznawczy B1R Bryza. Fot. bosm. Krzysztof Żakowski/Marynarka Wojenna
Okręty przećwiczą również manewrowanie w szykach oraz procedury łączności. Fot. bosm. Krzysztof Żakowski/Marynarka Wojenna