V zmiana PKW Afganistan
Kategoria: misje

29 kwietnia 2009 roku nastąpiło uroczyste przekazanie obowiązków między żołnierzami IV i V zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Dowódca Polskich Sił Zadaniowych płk Rajmund Tomasz Andrzejczak przyjął obowiązki na kolejną - V zmianę.

W związku z decyzją podjętą w marcu 2009 roku V zmiana Polskiego Kontyngentu Wojskowego została zwiększona do poziomu 2000 żołnierzy wraz z 200 osobowym odwodem stacjonującym w Polsce. Fot. Combat Camera DO SZ
Polskie Siły Zadaniowe zostały wzmocnione pięcioma plutonami piechoty (4 x zmotoryzowane, 1 x ochrony), zespołem OMLT szczebla batalionu (oraz dodatkowymi drużynami ochrony dla istniejących OMLT), dwoma Zespołami Doradczymi Policji Afgańskiej (POMLT), plutonem rozpoznania bojowego, trzema zespołami rozpoznania {ogólny, HUMINT, SIGINT) oraz dwoma zespołami analizy środków walki i jednym plutonem inżynieryjnym. Fot. Combat Camera DO SZ
Od kwietnia do września 2009 roku PKW ponosił także odpowiedzialność za funkcjonowanie Międzynarodowego Portu Lotniczego w Kabulu. Fot. Combat Camera DO SZ
W skład V zmiany PKW weszli m.in. żołnierze: 6. Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 1. Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa, 1. Brygady Logistycznej z Bydgoszczy, Brygady Saperów z Kazunia, 2. Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa, 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina, 49. Pułku Śmigłowców Bojowych z Pruszcza Gdańskiego, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, Żandarmerii Wojskowej. Fot. Combat Camera DO SZ
Żołnierze realizowali swoją misję głównie we wschodniej części Afganistanu. Około 2600 żołnierzy i pracowników wojska, służących w ramach V zmiany PKW stacjonowało w bazach: Ajiristan, Bagram, Four Corners, Ghazni, Kabul, Quarabagh, Warrior, Vulcan. Fot. Combat Camera DO SZ
Głównym zadaniem żołnierzy było zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom prowincji Ghazni, w tym wsparcie Afgańskich Sił Bezpieczeństwa w zapewnieniu spokoju w czasie wyborów prezydenckich, zaplanowanych na sierpień 2009 roku. Fot. Combat Camera DO SZ
W trakcie V zmiany żołnierze Polskich Sił Zadaniowych przeprowadzali samodzielnie, bądź przy udziale amerykańskich i afgańskich żołnierzy i policjantów liczne operacje mające na celu poprawę bezpieczeństwa. Fot. Combat Camera DO SZ
W sumie Polacy uczestniczyli w 31 operacjach. Do największych należy zaliczyć operacje: „Orle Pióro" w Giro, „Czysta Przestrzeń" w Rashidanie i „Dobry Wybór" w Qarabaghu oraz „Over the Top" na terenie dystryktu Ajiristan. Fot. Combat Camera DO SZ
Oprócz działań bojowych polscy żołnierze zajmowali się szkoleniem afgańskich żołnierzy. Doradcy bojowi z trzech Zespołów Doradczo-Szkoleniowych OMLT, szkolili i wspierali dowództwo i sztab 3. Brygady 203. Korpusu ANA oraz personel dwóch batalionów tej brygady. Fot. Combat Camera DO SZ
W czasie całej zmiany polska część Zespołu Odbudowy Prowincji (PRT Ghazni) opracowała 34 propozycje na realizację projektów pomocowych. Fot. Combat Camera DO SZ
Dotyczyły one m.in.: zakupu sprzętu medycznego dla prowincjonalnego szpitala w Ghazni, zakupu wyposażenia dla sześciu szkół w dystrykcie Jaghori i siedmiu w dystrykcie Malistan, rozbudowy sieci energetycznej w mieści Ghazni, kursów i szkoleń zawodowych dla kobiet z zakresu tkania dywanów, nauki czytania i pisania, obsługi komputerów dla kobiet pracujących w administracji, szkolenie dla dziennikarzy, rozbudowy sieci wodociągowej w mieście Ghazni, budowy placów zabaw przy szkołach. Fot. CC DOSZ
Specjaliści z PRT Ghazni kontynuowali także projekty rozpoczęte w czasie trwania IV zmiany. Wśród nich znalazły się m.in. trzy projekty budowy dróg o łącznej długości 6.000 metrów i zakup wyposażenia dla rozgłośni radiowej. Fot. st. chor. sztab. Robert Suchy/Combat Camera DO SZ
W sumie rozpoczęto realizację 34 projektów rozwojowych, z których w trakcie trwania V zmiany udało się zakończyć 9 inwestycji. Całkowity budżet przeznaczony na działalność pomocową w tym roku wyniósł 23,5 mln złotych. Fot. st. chor. sztab. Robert Suchy/Combat Camera DO SZ
Działania z zakresu pomocy humanitarnej realizowali żołnierze Grupy CIMIC. 20 000 kg żywności przekazano najbiedniejszym mieszkańcom prowincji. 13 projektów pomocowych dla Afgańczyków wdrożyli we współpracy z USAID żołnierze Grupy CIMIC. Fot. st. chor. sztab. Robert Suchy/Combat Camera DO SZ