VII zmiana PKW Afganistan
Kategoria: misje

27 kwietnia 2010 roku w bazie Ghazni żołnierze VI zmiany PKW przekazali swoje obowiązki następcom. Dowódcą Polskich Sił Zadaniowych, a jednocześnie dowódcą VII zmiany PKW Afganistan został gen. bryg. Andrzej Przekwas. VII zmiana PKW została sformowana przez żołnierzy: 1. Brygady Pancernej z Wesołej, 3. Brygady Zmechanizowanej z Lublina, 1. Mazurskiej Brygady Artylerii z Węgorzewa, 2. Brygady Saperów z Kazunia, 15. Brygady Zmechanizowanej z Giżycka, 20. Brygady Zmechanizowanej z Bartoszyc, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, 1. Pomorskiej Brygady Logistycznej, 10. Brygady Logistycznej z Opola, 2. Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa, 2. Pułku Komunikacyjnego z Inowrocławia,
3. Pułku Drogowo-Mostowego z Chełmna, 5. Pułku Inżynieryjnego ze Szczecina, 15. Pułku Przeciwlotniczego z Gołdapi, 49. Pułku Śmigłowców Bojowych z Pruszcza Gdańskiego, 56. Pułku Śmigłowców Bojowych z Inowrocławia, Centralnej Grupy Działań Psychologicznych z Bydgoszczy, Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) z Kielc, Żandarmerii Wojskowej.

Do najważniejszych zadań VII zmiany Polskich Sił Zadaniowych w Afganistanie należała poprawa bezpieczeństwa w prowincji Ghazni, wsparcie władz lokalnych w procesie zarządzania prowincją, stworzenie warunków do ekonomicznego rozwoju prowincji, wsparcie administracji lokalnej oraz Afgańskich Narodowych Sił Bezpieczeństwa w organizacji i zapewnieniu bezpieczeństwa podczas wyborów parlamentarnych. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Poprawa poziomu bezpieczeństwa w prowincji była najważniejszym celem VII zmiany. Polskie Siły Zadaniowe, wspólnie z afgańskimi partnerami zrealizowały szereg dedykowanych operacji. Były to m. in. „Eagle Shadow" (ograniczenie aktywności rebeliantów wzdłuż Highway-1), „Shield II" (ograniczenie ataków na bazy koalicyjne), „Liberty" (wsparcie lokalnych władz podczas wyborów parlamentarnych i jednoczesne wsparcie Afgańskich Sił Bezpieczeństwa). Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski CC DO SZ
Oprócz tych operacji na bieżąco realizowano intensywną działalność patrolową - wspólnie z pododdziałami 3. Brygady Piechoty ANA oraz policji zrealizowano ponad 3,5 tys. patroli. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Ponadto, Polskie Siły Zadaniowe wsparty ponad 100 operacji sił specjalnych zarówno polskich jak i amerykańskich. Uwolniono pięciu porwanych i przetrzymywanych funkcjonariuszy i żołnierzy Afgańskich Sit Bezpieczeństwa. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
W trakcie VII zmiany, wspólnie z Amerykanami i Afgańczykami, polscy żołnierze wyeliminowali 10 grup podkładających improwizowane ładunki wybuchowe. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Dzięki pracy operacyjnej narodowych komórek Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego odnaleziono 10 miejsc, w których talibowie przechowywali broń i amunicję. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
We współdziałaniu z Afgańskimi Narodowymi Siłami Bezpieczeństwa znaleziono i zniszczono 25 min przeciwpancernych i przeciwpiechotnych oraz 212 improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED). Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Jednocześnie skonfiskowano ponad 6 ton materiałów służących do konstruowania improwizowanych urządzeń wybuchowych, wykryto i zniszczono 66 ładunków niebezpiecznych oraz 70 sztuk pojemników z plastycznym materiałem wybuchowym. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Wykryto i zniszczono 16 stanowisk ogniowych i startowych rakiet, z których ostrzeliwano bazy sił koalicyjnych i afgańskich. Ponadto skonfiskowano i zniszczono 153 kg narkotyków. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Przechwycono również 32 rakiety różnego kalibru, 2 wyrzutnie rakiet, 13 głowic bojowych do rakiet, 15 moździerzy 82 mm, ponad 130 granatów moździerzowych, 12 ręcznych granatników przeciwpancernych (RPG-7, RPG-72), 150 pocisków do działa bezodrzutowego, niemal 240 granatów różnego rodzaju, 130 szt. broni strzeleckiej różnego rodzaju i kilkanaście tysięcy sztuk amunicji do broni strzeleckiej. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Podczas VII zmiany znaleziono i zneutralizowano samochód - pułapkę. W wyniku prowadzonych przez Polskie Siły Zadaniowe operacji w walce poległo blisko 250 rebeliantów. Jednocześnie zatrzymano ponad 250 osób podejrzanych o działalność terrorystyczną. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
W trakcie zmiany szczególny nacisk położono na szkolenie afgańskich sit bezpieczeństwa, jako kluczowego elementu umożliwiającego przekazanie odpowiedzialności za prowincję władzom afgańskim. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Na terenie bazy w Ghazni działało centrum szkoleniowe dla policjantów. Polscy żołnierze, przy współpracy Amerykanów i Afgańczyków wyszkolili ponad 450 policjantów. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
W ramach pomocy rozwojowej dla Ghazni zespół polskich specjalistów PRT przygotował 42 projekty, stawiając na rozbudowę infrastruktury drogowej, wodnej i elektrycznej oraz poprawę warunków sanitarno-higienicznych. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Większość przedsięwzięć była realizowana w kontekście przygotowań do obchodów „Ghazni 2013", kiedy stolica prowincji ma stać się światową stolicą kultury islamu. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Najważniejsze projekty z 2010 roku to m.in. tzw. „droga 30-sto metrowa", rozbudowa sieci wodociągowej w mieście Ghazni, budowa hydroelektrowni w dystrykcie Gelan, budowa pierwszego przedszkola w prowincji czy seminarium nt. praktyk dobrego rządzenia, uzależnień i praw kobiet. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Działające w ramach Polskich Sił Zadaniowych Taktyczne Zespoły Wsparcia (TST) Grupy Współpracy Cywilno-Wojskowej (CIMIC) realizowały szereg zadań pomocowych dla miejscowych społeczności. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Specjaliści TST m.in. nawiązywali i utrzymywali dobre relacje z przedstawicielami władzy lokalnej szczebla dystryktu oraz starszyzną i liderami wiosek, prowadzili dystrybucję pomocy humanitarnej dla najbiedniejszych, brali udział w 14 operacjach typu cordon & search oraz prowadzili akcje MEDCAP. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
VII zmiana PSZ wdrażała program zwiększenia ilości wojsk koalicyjnych w Afganistanie określany jako Force Package 3. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Po jej zakończeniu, w strefie odpowiedzialności RC-East zwiększono liczbę Brygadowych Zgrupowań Bojowych do ośmiu. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Polskie Siły Zadaniowe wsparł amerykański batalion piechoty, który znalazł się pod komendą polskiego dowódcy. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Przejęcie odpowiedzialności za część baz przez wojska amerykańskie pozwoliło na koncentrację polskich wojsk i skuteczniejsze prowadzenie operacji. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ
Amerykańska Batalionowa Grupa Bojowa stanowiła trzeci pododdział, obok Zgrupowań Bojowych Alfa i Bravo, podlegający bezpośrednio dowódcy Polskich Sił Zadaniowych. Fot. st. chor. Adam ROIK/Zespół Reporterski Combat Camera DO SZ