W pełnej krasie, z szachownicami’
Kategoria: siły powietrzne

Oto najnowszy nabytek 33 Bazy Lotnictwa Transportowego. Dostarczony 23 lipca samolot transportowy C-130E (70-1276/1505) z świeżo naniesionymi polskimi znakami rozpoznawczymi!

Herculesy wcześniej dostarczone do bazy w Powidzu wylatały w polskich barwach już ponad 2500 godzin. Fot. M. Nędzyński/DPI MON
Oficjalne przejęcie samolotu z numerem 1505 oznacza, że lotnicy 33 BLTr zwrócą niebawem Amerykanom wypożyczonego im nieodpłatnie Herculesa o numerze 60-1801/1508, dostarczonego 19 maja 2011 roku. Fot. M. Nędzyński/DPI MON
Wtedy w bazie stacjonować będzie pięć latających maszyn oraz jeden „nielot”, 62–1856/1507, używany jako naziemna pomoc szkoleniowa. Fot. M. Nędzyński/DPI MON
Tą ostatnią maszynę, o przydomku „Czesio”, otrzymaliśmy 29 września 2010 roku. Fot. M. Nędzyński/DPI MON
W naszych Siłach Powietrznych wylatała ona ponad 176 godzin po Europie i w kraju. Fot. M. Nędzyński/DPI MON
Ze względu na wyczerpanie resursu centropłata poprosiliśmy rząd amerykański o przekazanie nam jej w formie bezpłatnego grantu. Fot. M. Nędzyński/DPI MON
W listopadzie 2011 roku zawarliśmy z sojusznikami umowę przenoszącą prawo własności 1507. Dlatego mamy sześć Herculesów. Fot. M. Nędzyński/DPI MON
Fot. M. Nędzyński/DPI MON
Fot. M. Nędzyński/DPI MON
Fot. M. Nędzyński/DPI MON